Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze slavíme ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila zapsání svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, do Českého národního kalendáře (CCDDS Prot. n. 303/14, 28 januarii 2015)

Noty k Bohoslužbě slova: Svátek Ježíše Krista, nejvyssiho a vecneho kneze A