Schola Gregoriana Pragensis

Schola Gregoriana Pragensis

vystoupí v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. v 17:00 v dominikánském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě.
Cena: 150,00 Kč
Dominikánský kostel
Mariánské náměstí 61
688 01 Uherský Brod

sgp