Zkoušky. Zpěv při mši sv.

MALÁ SCHÓLIČKA: pátek, mše sv. v 18.00, farní kostel