Varhaníci farnosti

…aneb, kdo vás při bohoslužbách doprovází 🙂 Ve farnosti působí několik varhaníků, většina z nich jen vypomáhá – mají jinou než hudební profesi, ale jsou schopni liturgii zajistit.

Varhany jsou složitý nástroj nejen po technické stránce (hra na manuál i pedál), jejich ovládání vyžaduje i např. základní znalost tzv. registrace, tj. možnosti kombinací jednotlivých rejstříků varhan, ale pro chrámového varhaníka je na prvním místě orientace v liturgii, znalost liturgie. Musí vědět jak správně vybírat žalmy, na kterém místě hrát části ordinaria, jaká jsou pravidla pro výběr proprií, písní a v neposlední řadě by měl ovládat základy improvizace, často nejen v oblasti hudební .) Stálé vzdělávání je samozřejmostí, protože sama hudba liturgie je dynamická a velmi obsáhlá.

Za hudbu liturgie zodpovídá kněz, po hudební stránce především regenschori. Varhaník je nejbližším spolupracovníkem kněze v oblasti liturgie.

1. Eva Bartosova

Eva BARTOŠOVÁ,

farní kostel, od r. 1998

3. Lidka Buranova

Mgr. Ludmila BURÁŇOVÁ,

farní kostel od r. 1998;

vedení „Malé scholy“

Mgr. Iva HRUBÁ, DiS.,

farní, klášterní kostel;

varhanice od r. 2008

Jiří HRUBÝ,

regenschori farnosti od r. 2007;

varhaník od r. 1993

J. Krejcirikova

 Jolana PROCHÁZKOVÁ,

klášterní kostel od r. 2013

Petr KUČERA, DiS.,

technický administrátor kůru, 2021;

varhaník od r. 2012

Alena MAHDALOVÁ, farní kostel

Jarmila PAJDLOVÁ,

farní, klášterní kostel 1999-2012, nyní příležitostná výpomoc

VE FARNOSTI PŮSOBILI:

Marie Pančochová, klášterní kostel, 1996 – 2020

František Bradáč, farní, klášt. kostel, 2009 – 2020; +13. 10. 2020; R. I. P.

Ondřej Talaš,  farní, klášt. kostel, 2009-2019

Stanislav Kráčmar, farní kostel, 2008-2016

Bc. Anna Kubáníková, farní, klášt. kostel, 1998-2015

MILOŠ VANĚK (+2. 12. 2009), regenschori (1982 – 25. 12. 2006); R. I .P 

Mgr. Petra Haluzová, farní, klášt. kostel, 1998-2006

Lukáš Bartoš, dipl. um., příležitostná výpomoc, 1993-2006

fr. Ignác Bürgl, OP, varhaník klášt. kostela, 1995; +2020; kněz, představený kláštera v UB; R. I. P.

Jana Kunčarová, farní kostel, výpomoc

Pavel Novák, farní kostel, do r. 1992; R. I. P.

Jiří Málek, farní kostel; +2021; R. I. P.

Josef Pešek, klášt. kostel, asi do r. 1990; R. I. P.

EMIL HÁBA (*1900 +1982). Regenschori (ředitel kůru) 1922-1982. Za jeho působení (a podle jeho návrhu) byly přestavěny a rozšířeny varhany farního chrámu (1934). Píšťalového fondu těchto varhan bylo použito při stavbě současných varhan (1991). Pod jeho vedením dosáhl vysoké úrovně tehdy početný chrámový sbor. Emil Hába je autorem řady, především duchovních skladeb – vyniká Glagolská mše (znatelný vliv L. Janáčka). Známější je Vánoční mše koledová pro smíš. sbor, orchestr a varhany. Z dalších je to např. Ave Maria pro alt, smíšený sbor, housle, hoboj, lesní roh a varhany, Missa cantica in honorem Ssimi Cordis Jesu, Česká mše, Pange lingua (op. 4, op. 8) ad.; R. I. P.

dr. Amálie Svobodová, výpomoc ve farním kostele za E. Háby, r. 1977-78?; R. I. P.

František Veselka (*1906 +1970), vypomáhal ve farním kostele. Od r. 1930 začíná jeho pedagogické působení v Uh. Brodě. Vedle tohoto povolání se aktivně zapojil do činnosti Hudebního spolku Dvořák. Od r. 1945 byl hlavním iniciátorem založení Městské hudební školy v Uh. Brodě. František Veselka patřil mezi významné pedagogy a osobnosti sborového umění v naší republice. Všechen svůj volný čas věnoval hlavně pěveckému sboru Dvořák, který se pod jeho vedením vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice; R. I. P.