Vítáme vás na stránkách hudebníků římskokatolické farnosti Uherský Brod

Všemohoucí, věčný Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova  vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.  /kolekta, 1. neděle postní/

-c