Liturgický zpěv, žalmisté

Bronislava Dubská – farní kostel
Natálie Kadlčíková – farní kostel (neděle)
Klára Mikulcová – farní kostel (neděle)
Květa Talašová – klášt. kostel (neděle, 18.00)
Poděkování za službu: Vlasta Vrátná – poděkování za službu liturgického zpěvu ve farním kostele (služba ukončena 3. 12. 2023) a v klášterním kostele (služba ukončena r. 2020); Sr. Milada – poděkování za službu liturgického zpěvu v klášterním kostele; Sr. Jana Pavla Rajnohová – poděkování za službu liturgického zpěvu, kterou ukončila v červenci 2018