Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

Zkoušky sboru, plánovaný zpěv při bohoslužbách –

bude oznámeno po prázdninách.

 

 • RÁDI ZPÍVÁTE? CHCETE SE ZAPOJIT DO BOŽÍ OSLAVY ZPĚVEM A PŘISPĚT KE KRÁSE LITURGIE? PŘIJMEME NOVÉ ZPĚVÁKY DO VŠECH HLASOVÝCH SKUPIN. KONTAKTUJTE, PROSÍM, VEDENÍ SBORU: e-mail: hruby10@uniba.sk; tel. +420 731 751 521.

 

Zpěv při bohoslužbách

 •  

 

*  *  *

 • 2. neděle velikonoční, 16. 4. 2023, 15.00 (liturgie)
 • Zmrtvýchvstání Páně, 9. 4. 2023, 10.15 (liturgie)
 • vigilie Zmrtvýchvstání Páně, 8. 4. 2003, 20.30 (liturgie)
 • Velký pátek, 7. 4. 2023, 18.00 (liturgie)
 • Zelený čtvrtek, 6. 4. 2023, 18.00 (liturgie)
 • Květná neděle, 2. 4. 2023, 10.15 (liturgie)

*  *  *

 • 24. 12. 2022, 24.00, půlnoční mše sv. (Adeste fideles; Puer natus; Pastýři stáda hlídali; Přišlo jsi k nám, Jezulátko)
 • Květná neděle, 10. 4. 2022
  – In: 3-43 Hosana Davidovu Synu!
  – ordinarium 502
  – žalm (muži)
  – před Evang. – 3-9 Kristus stal se poslušným (Bříza)
 • Zelený čtvrtek, 14. 4. 2022
  – ordinarium 503
  – žalm (unisono)
  – před Evang. – choral (unisono)
  – Of: Kde je opravdová láska (Olejník)
 • Velký pátek, 15. 4. 2022
  – žalm (muži)
  – před Evang. – 3-9 Kristus stal se poslušným (Bříza)
  – uctívání Kříže: 3-13 Hle, kříž; 3-11 Improperia (P. Mička);
  9-25/2 Taize (Adoramus Te)
 • Zmrtvýchvstání Páně, 17. 4. 2022
  – In: 4-12 Aleluja. Zazpívej, církvi
  – ordinarium 504
  – žalm (unisono + sólo)
  – před Evang. – 4-9 Sekvence (chorál) + Aleluja
  – závěr přijímání – 9-25 Taize (Confitemini Domino)
  – po požehnání – Regina caeli (chorál, unisono) + JK 407

*  *  *

 • 24. 12. 2021 – Narození Páně, 24.00 – Marhula – Credo; Hradil – Benedictus; Tučapský – Přišlo jsi k nám; koledy a vánoční písně (jednohlas)- Adeste fideles; V půlnoční hodinu; Tichá noc; Štěstí, zdraví (po mši sv.); ve spolupráci s PS Dvořák Uh. Brod
 • 29. 12. 2019, NE, 10.15 FK /2-61 Bartek, Pastýřská mše koledová/
 • 25. 12. 2019, ST, 00.00 FK, půlnoční mše sv. /2-61 Bartek, Pastýřská mše koledová/
 • 15. 12. 2019, NE, 10.15 FK, 3. neděle adventní (Chaloupský P.: Introit, Alleluia – propr.; Kyrie – Missa per Europa; Agnus Dei)
 • 24. 11. 2019, 10.15 FK, sl. Ježíše Krista Krále
 • 25. 10. 2019, Pá, 17.30 adorace, mše sv. v 18.00 – liturgie (Výročí posvěcení farního kostela, slavnost)
 • 12. 5. 2019 – Adorační den farnosti (17.30-18.00); Taizé
 • 21. 4. 2019 – Sl. Zmrtvýchvstání Páně, 10.15 FK; 4-12 Alleluia; Sekvence (P. Angelik Mička); 7-23 Ave verum; Regina caeli
 • 19. 4. 2019 – Velký pátek, 18.00 FK; 3-13 Hle, Kříž; 3-45 Improperia; 3-48 O, Crux; 9-56 O bone Jesu
 • 14. 4. 2019 – Květná neděle, 10.15 FK; Liturgie Květné neděle (P. Olejník); 3-25 In manus tuas; 9-20 Agnus Dei
 • 10. 3. 2019- 1. neděle postní, 10.15 FK; 3-20 Introitus; 9-56 O bone Jesu; Kyrie pro Europa
 • 25. 12. 2018 – Sl. Narození Páně, 10.15 FK
 • 8. 12. 2018 – Sl. Nep. početí Panny Marie, titul. slavnost; 18.00 FK; Proprium, P. Olejník
 • 25. 11. 2018 – Sl. Krista Krále, 10.15 FK
 • 7. 10. 2018 – Růžencová slavnost, mše sv. v 10.30, klášt. zahrada