P. Josef Pelc

„Budu kráčet před Pánem v zemi živých.“

P. Josef Pelc, uherskobrodský farář a děkan (*1972 +2018). Otče Josefe, děkujeme Pánu za tvůj život, kéž tě uvede do své slávy; Requiescat in pace.