Šumice

  Farní kostel Narození Panny Marie

1. manuál

 • Bourdon 16´
 • Principál 8´
 • Flétna dutá 8´
 • Roh kamzíkový 8´
 • Oktáva 4´
 • Flétna trubicová 4´
 • Superoktáva 2 ´
 • Mixtura 1 1/3´
 • Trompeta 8´
 • I – I 16´
 • I – I 4´
 • II – I 16´
 • II – I 8´
 • II – I 4´
 • Tremolo I. man.

2. manuál – žaluziová skříň

 • Kryt hrubý 8´
 • Kvintadena 8´
 • Salicionál 8´
 • Vox coelestis 8´
 • Principál 4´
 • Flétna zobcová 4´
 • Nasard 2 2/3´
 • Flétna lesní 2´
 • Tercie 1 3/5´
 • Flétna špičatá 1´
 • Akuta 2/3´
 • Šalmaj 8´
 • II – II 16´
 • II – II 4´
 • Tremolo II. man.

Pedál

 • Principálbas 16´
 • Subbas 16´
 • Bourdonbas 16´
 • Oktávbas 8´
 • Kryt basový 8´
 • Chorálbas 4´
 • Pozoun 16´
 • I – P   8´
 • II – P  8´
 • II – P  4´

Volné kombinace 1, 2; Pevné kombinace – Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Pléno, Tutti.

Další pomocná zařízení: Vypínač ručních rejstříků, zapínač ručních rejstříků, vypínač jazyků, autom. anulátor pedálu. Nad pedálnicí: Vypínač oktáv. spojek, vypínač 16´, vypínač cresc., generální spojka, tutti.

Varhany v původním Šumickém farním kostele byly postaveny již s tím, že budou zanedlouho umístěny v kostele novém, větším. Bohužel, trvalo delší dobu, než se stavba kostela mohla uskutečnit. V letošním roce (2010) slavila farnost 10 let od posvěcení kostela, je to tedy i pro varhany 10 let, co byly zcela rozebrány, uloženy a znovu postaveny v novém kostele.

JH. 4.8.2010

Foto: O. Talaš