FARNÍ SCHOLA

Ať zpívá váš hlas, ať zpívá Vaše srdce, ať zpívají vaše ústa, ať zpívá váš život:
Zpívejte Hospodinu píseň novou.
 
Ptáte se, co máte zpívat o tom, koho milujete. 
Jistě totiž chceš zpívat o tom, koho miluješ. Ptáš se, jakou chválu o něm máš zpívat?
Slyšeli jste:
Zpívejte Hospodinu píseň novou. 
Ptáte se, jakou chválu? Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Chválou je sám ten, kdo zpívá.

(sv. Augustin)

* * *
Latinsky schola (škola). Schola cantorum – pěvecký sbor vzniklý za papeže Řehoře Velikého (590 – 604), který gregoriánský chorál (jednohlasý zpěv římské církve) nejspíš shromáždil a kodifikoval a rozhodl se bohoslužebné zpěvy vydat knižně (a to po svém zvolení papežem r. 590). Schola dnes hudebně doprovází křesťanskou bohoslužbu (mše svatá) i další obřady – křty, svatby a pohřby, zpívá s doprovodem varhan (liturgické zpěvy, např. žalmy) i jiných nástrojů.