CHRÁMOVÝ SBOR

ORG logo sbor II

 

„Církevní hudba je podstatnou součástí slavnostní liturgie. Tím se podílí na jejím hlavním cíli, kterým je Boží sláva a posvěcení a vzdělání věřících.  Církevní hudba je součástí liturgie samé“.   (Motu proprio)

Chrámový sbor vykonává stejnou službu jako schola – při bohoslužbách zpívá především liturgickou hudbu (ordinaria, propria, žalmy…) a studuje sborový repertoár duchovní hudby, který představuje v této oblasti nepřeberné bohatství.

     

Rádi uvítáme nové členy do všech hlasových skupin. Rozpis zkoušek je v rubrice „Zkoušky a zpěv při bohoslužbách“. Přijďte mezi nás oslavovat Pána svým zpěvem…