O sboru…

Členové sboru (aktuální složení)

SOPRÁN

E. Bartošová

L. Bradáčová

K. Daňková

B. Dubská

I. Hrubá, Mgr., DiS.

A. Mahdalová

R. Slavíková

J. Výmolová Tomancová, Bc.

ALT

A. Jančová, Mgr.

K. Mahdalová

A. Pilková

Z. Rosenfeldová, Mgr.

V. Toralová, Mgr.

M. Veselková

 

 

TENOR

V. Bartoš, Ing.

P. Kučera, DiS., MBA., korepetice sboru

B. Mahdal, Ing.

R. Rychlík

J. Vintr

BAS

J. Hrubý, vedení sboru

St. Novák, RNDr.

V. Slezáček

A. Veselka, Ing.

L. Assmann

 

(světlým písmem jsou označeni pro aktuální období neaktivní členové)

Příležitostná výpomoc:

L. Assmann, St. Krajčová, A. Málková, M. Motalíková, M. Ševečková, J. Ševeček, M. Mošťková, I. Procházková, Zd. Vítů, D. Němec OP, M. Veselková

Bývalí členové:

E. Nováková, Sr. Jana Pavla Rajnohová, V. Mahdalová, T. Sedláčková, P. Záchvěj, L. Buráňová, K. Nováková,  Z. Zámečníková, K. Kukolová, M. Kubišová, A. Talašová, L. Talaš, K. Talašová, J. Ježková, B. Kundl, J. Mlýnková, A. Kapsa, L. Bartoš, M. Novosadová, A. Kapsová, J. Pokorná, V. Dubská.

 

O sboru

V našem městě má sborové zpívání dlouholetou tradici. Na prvním místě je třeba zmínit městský Pěvecký sbor Dvořák pod vedením Petra KUČERY.

Emil HÁBA se začal po příchodu do Uherského Brodu v roce 1922 aktivně věnovat chrámovému a gymnaziálnímu sboru. Přesná zmínka o roku založení chrámového sboru a prvním počtu členů ale neexistuje. První prameny o chrámovém sboru jsou až z rozmezí let 1924-1925. V těchto letech se již mluví o „větším“ chrámovém sboru, který prováděl náročnější duchovní skladby a mše s orchestrem.

Koncem padesátých let 20. století přenechal Emil Hába z velké částí řízení chrámového sboru synovci Jiřímu VESELÉMU. Umělecká premiéra Jiřího Veselého spadá do období vánoc roku 1959, kdy sbor provedl Hradilovu Českou vánoční mši. Na postu dirigenta stál Jiří Veselý až do roku 1993.

Absenci chrámového sboru po roce 1993 částečně suploval městský Pěvecký sbor Dvořák, pod vedením Ing. Antonína VESELKY, zpíváním na Vánoce a Velikonoce i při dalších významných církevních slavnostech. Tradiční byla vždy půlnoční mše sv. ve farním kostele a velkopáteční Improperia P. Bohumila Vaňka. Vánoční půlnoční mši sv. zpíval PS Dvořák naposledy r. 2006, Improperia asi o rok později.

 

Mezi chrámovým sborem a městským Pěveckým sborem Dvořák můžeme pozorovat vzájemný vztah projevující se tím, že řada sboristů se stala členy a někteří také sólisty obou sborů. Např. Zdena Lužná, Květa Assmannová, Rudolf Práger, Jan Veselý, František Veselka, Miloš Vaněk. 

Komorní chrámový sbor  založil r. 1997 současný sbormistr Jiří HRUBÝ. Do sboru tehdy přišlo asi 12 zpěváků, proto se do názvu dostalo označení „komorní“. Založení sboru navázalo na pěvecký kvartet, aktivní zejména v klášterním kostele. Soprán zpívala Květa Talašová, alt ? , tenor Jaroslav Kvapil z Olomouce, tč. na civilní službě v klášteře dominikánů a bas Jiří Hrubý.

Současný sbor nacvičuje duchovní a liturgické skladby převážně na advent, vánoce, dobu postní, velikonoce a významné slavnosti liturgického roku. S nacvičováním na nové liturgické období rádi přivítáme nové zpěváky.

 

Aktuální je výzva pro všechny kdo rádi zpívají a mají vztah ke sborovému zpěvu – přijďte se aktivně zapojit do liturgie a oslavovat Pána zpěvem.