Repertoár

DOBA ADVENTNÍ
1-01 Zd. Pololáník – Adventní (2013)
1-02 Věrná duše (vstupní zpěv)
Blíží se k nám doba smilování (zpěv k obětování)
1-03
1-04 A. Michna – Hle, přijde Pán
1-05 Aj, růže rozvila se (Kolín n. R. r. 1599)
1-06 J. Křička – Panenka Maria po světě chodila /sóla, sbor, org./
1-07 Z hvězdy vyšlo slunce /arr. J. Strejc/
1-08A J. Franus – Novou radost
1-09 J. Bříza – Rosu dejte (4. neď. adv., Introit)

1-10 Vesele zpívejme (1. neděle adv., communio)
1-11 Radujte se stále v Pánu -jh- (3. ned. adv., Introit) (11.12.2011)
1-12 Připravte cestu Pánu (2. neď. adv., Communio) (12-2007)
1-13 Přijď, Kriste (1. neděle adv., Introit) (12-2008)
1-14 J. Petzold – Noc ke konci se kloní
1-15 H. Stern – Aj, růže rozvila se
1-16 A. Michna – Rosu dejte
1-17 Ch. Dalitz – Veni Emanuel (adv. 2010)
1-18 Požehnaný, velebný. Vítej, milý Jezu Kriste /arr. P. Chaloupský/ (12-2009)
1-19 J. S. Bach – Vzhůru, vstávejte (12-2009)

1-20 Tollite portas /Ch. Dalitz/ —
1-28 Dej rosu, nebe nad námi (JK č. 128 )

DOBA VÁNOČNÍ
2-01 J. S. Bach – Puer natus in Betlehem
2-02 Quem pastores lauda vere (25.12.2015)
2-03 A. Michna- Vánoční rosička (1-2014)
2-04 J. S. Bach – Vím, že moje srdce
2-05 J. B. Foerster – Narodil ses jako dítě
2-06 Tvůrci svému děkujíc /arr. O. A.Tichý/
2-07 A. Michna – Pozdravení děťátka Ježíše
2-08 P. Eben – Veselte se nebesa, Ž 97 (25.12.2012)
2-09 Bohu čest sláva nejvyšší /arr. -jh-/ (arr. 2015 – 25.12.2015)

2-10 Krásná Panna přemilého syna /moravská koleda/
2-11 Pásli ovce. Búvaj, dieťa krásne /arr. -jh-/ (12-2009)
2-12 St. Mach – Pastorella „Nad betlémskou…“ /S, sbor, org./
2-13 J. Martínek – Vánoční mše /Agnus/ (12-2006)
2-14 Jdou zástupy věrných /sbor, varhany a trubka, arr. -jh-/ (12-2006)
2-15 V. Mladý – V svaté noci, Vzhůru, bratři (moravská) (12-2007)
2-16a Písně novoroční – Rok jeden opět života…. /N: Michna/ (1-2006 KK)
2-16b Den přeslavný /arr. -jh- / (12-2006)
2-17 Neměli místa
2-18 Pastýři stáda hlídali (31. 12. 2017, 10.15)
2-19 Verbum caro… /anon. 15. stol./, /ed. R. Proulx/ (31.12.2011)

2-20 Adeste fideles (arr. Riesling) (12-2007)
2-21 P. Esterházy – Puer natus (12-2007)
2-22 A. Tučapský – Poslechněte mne málo
2-23 A. Tučapský – Štěstí, zdraví (12-2008)
2-24 Ed. Marhula – Credo /Druhá česká mše vánoční/ (12-2006)
2-25 Radujme se všichni v Pánu – Narození Páně (Introit) (2008)
2-26 Slovo se stalo tělem – Narození Páně (Communio) (2008)
2-27 J. Furmanik – Verbum caro —
2-28 A. Cmíral – Copak je to nového (12-2008)
2-29 Betlémskými pastvinami, franc. lidová /arr. Ad. Lohmann/ (12-2008)

2-30 Away in a Manger (arr. Willcocks, Hruby) (25.12.2013)
2-31 H. Beginiker – Puer natus (2009)
2-32 C. Saint-Saëns – Tollite hostias (12-2008; 25.12., 10.15)
2-33 Božské Dítě je v Betlémě II (Franc. koleda) arr. -jh- (2010)
2-34 A. Tučapský – Gloria
2-35 A. Tučapský – Aj dnes v Betlémě
2-36 A. Tučapský – Byla cesta
2-37 A. Tučapský – Krásná Panna
2-38 A. Tučapský – V půlnoční hodinu
2-39 A. Tučapský – Aj dnes v Betlémě (25. 12. 2018, 10.15)

2-40 A. Tučapský – Co to znamená
2-41 A. Tučapský – U Betléma
2-42 A. Tučapský – Jak jsi krásné
2-43 A. Tučapský – Přišlo jsi k nám, Jezulátko (25. 12. 2018, 10.15)
2-44 A. Hradil – Česká vánoční mše – Kyrie, Credo, Benedictus (24. 12. 2011)
2-45 Poslouchejte, křesťané (arr. -jh-) (5.1.2014)
2-46 Čas radosti, veselosti (arr. W Türk) (12-2012)
2-47 J. Bartek – Vánoční ukolébavka (12-2009)
2-48 A. V. Michna – O narození Krista Pána (12-2009)
2-49 Co se tak svítí v Betlémě (arr. P. Angelik) (1. 1. 2017)

2-50 Co to znamenati má (arr. O. Novák) (2012)
2-51 Veselé vánoční hody (2012)
2-52 Jeho hvězda je na východě -jh- (sl. Zjevení Páně, Comm.)
2-53 Puer natus in Bethlehem (P. D. Reid) —
2-54 Gaudete, Christus est natus (traditional) (25.12.2013)
2-55 Raduj se všechno stvoření (Šteyer. kanc.)
2-56 V. Říhovský – Vánoční zpěvy, op. 21 (II.část – 28.12.2014, 10.15)
2-57 Hle, andělé zpívají (24.12.2014, 24.00; 25.12.2016, 10.15)
2-58 J. Rutter – Christmas Lullaby (27.12.2015, 10.15)
2-59 Betlémskými pastvinami (franc. koleda), arr. II (27.12.2015)

2-60 V. Říhovský – Česká vánoční mše půlnoční /výběr/, 24. 12. 2018
2-61 J. Bartek – Pastýřská mše koledová (24. 12. 2019, 24.00, výběr)
2-62 J. Bartek – Vánoční uspávanka
2-63 J. Bartek – Boží požehnání vánoční

DOBA POSTNÍ

3-01 Postní liturgie /arr. J. Hrubý, L. Bartoš/
3-02 P. Eben – Smiluj se, Bože /ženský 3 hlas/
3-03 J. S. Bach – Mocný Kříž tvůj
3-04 kánony – Per crucem
Adoramus te, Christe
3-05 A. Tučapský – Tristis est
3-06 J. S. Bach – Ó hlavo plná trýzně
3-07 Ó můj drahý Jezu Kriste (Svatoj. kanc., arr. B. Korejs) (2012)
3-08 J. Bříza – Pane, ty jsi skutečně Spasitel
Stále upírám oči na Hospodina
3-09ab J. Bříza – Kristus byl poslušný až k smrti (Květná neděle + Velký pátek)

3-10 P. Chaloupský – Hledejme slávu v kříži (Introit Zelený čtvrtek) /2014/
3-11 A. Zd. Mička – Improperia
3-12 O crux, ave (anonym)
3-13 P. J. Olejník – Hle, kříž
3-14 Ad. Říhovský – Adoramus te, Christe
3-15 A. Zd. Mička – Pašije podle Jana
3-16 Bříza – Improperia (30. 3. 2018, FK, 18.00)
3-17 Ang. Zd. Mička – Pašije podle Lukáše
3-18 P. Palka – Per Crucem tuam (VP 2017)
3-19 J. Handl – Ecce, quomodo moritur iustus (21. 3. 2010)

3-20 J. Bříza – Introit 1. neď. postní- „ Vyslyším ho….“ (Ž 91)
3-21 J. S. Bach – Jesu deine Passion
3-22 Z. Kodály – Stabat Mater (vel. 2007)
3-23 Ukřižovaný Kriste (B. Korejs)
3-24 St. Šebek – Adoramus Te (4. 3. 2018, 3. ned. post. 10.15, FK)
3-25 In manus tuas (2016)
3-26 Zd. Pololáník – Pašije podle Lukáše
3-27 Zd. Pololáník – Pašije podle Jana
3-28 J. Strejc – Hebrejské děti… /Květná neděle/
3-29 P. Chaloupský – Tvému kříži se klaníme, Pane —

3-30 T.L.Victoria – Popule meus —
3-31 R. Dubra – O crux ave —
3-32 Improperia /Olejník, arr. -jh-/ (vel. 2008)
3-33 Křížová cesta (vel. 2008)
3-34 T. Luis da Victoria – Ecce quomodo moritur… (vel. 2009)
3-35 J. Bříza – Hle, kříž (vel. 2010)
3-36 J. Hrubý – Pašije podle Jana —
3-37 A. Tučapský – Pater meus —
3-38 J. Kromolicki – Hosana filio David (4-2009)
3-39 J. Kromolicki – In monte Oliveti (4-2009)

3-40 J. Kromolicki – Pueri Haebreorum (4-2009)
3-41 J. Kromolicki – Ingrediente Domino (2009)
3-42 P. Chaloupský – V kajícnosti…; Pomoz nám, Pane /Popel. str./ (2010)
3-43 J. Strejc – Hosana Davidovu Synu /před svěc. ratosl./ (2009)
3-44 P. Eben – Postní antifona „Na tebe spoléhám“
3-45 B. Vaněk – Improperia (3. 4. 2015, 18.30 FK)
3-46/1 H. Krämer – Květná neděle – Hossana filio David
3-46/2 H. Krämer – Květná neděle – Pueri Hebraeorum
3-46/3 H. Krämer – Květná neděle – Sanctus, Benedictus
3-46/4 H. Krämer – Květná neděle – Agnus Dei
3-47 K. Bříza – 2. neď. postní – Propr., IN

DOBA VELIKONOČNÍ
4-01 Velikonoční sekvence (P. Zd. Mička) —
4-02 Velikonoční sekvence (-jh-, x2011) (2011)
4-03 Velikonoční sekvence (P. J. Olejník) 2010
4-04 St. Mach – Regina coeli
4-05 J. J. Pihert – Ó raduj se, nebes Královno
4-06 A. Michna – Io vicimus: aneb velikonoční vítězství (Vstal z mrtvých Kristus)
4-07 2 velikonoční písně 1/ Vstal z mrtvých Kristus Spasitel
2/ Raduj se a vesel /arr. P. A. Mička/
4-08 Otče, náš milý Pane (7. neděle velikonoční) /arr. -jh-/
4-09 Victimae paschali laudes (sekvence, chorál) (2013)
4-09b Victimae paschali laudes (arr. 2; chorál)

4-10 M. Vulpius – Vítězný Pán —
4-11 J. G. Salazar + choral – Regina caeli, laetare —
4-12 Aleluja. Zazpívej, církvi, píseň chval (Francie 15.stol., arr. -jh-) 2014, 2015 Zmrtv. Páně
4-12B Aleluja. Zazpívej, církvi (1 hlas, JK 411)
4-13 J. Furmanik – Surrexit…
4-14 Ch. Dalitz – Regina caeli —
4-15 A. Lotti – Regina caeli —
4-16 H. Krämer – Regina caeli —
4-17 Šteyerův kancionál – Vstal z mrtvých (vel. 2010)
4-18 6. neděle velikonoční – Introit (-jh-) (2012)
4-19 K. Bříza – Velikon. proprium, IN

4-20 Michna – Všichni lidé se radujte
4-21
4-22 Olejník – Proprium k Duchu Sv. (Introit)
4-23 Sekvence „Veni Sancte“ (Marco), + Žalm a Aleluja
4-24 Svatodušní sekvence (Polsko) (2010)
4-25 Veni Creator Spiritus. Duch Páně naplňuje… Introit Seslání Ducha Sv. -jh-. 23.5.2010 FK
4-26 A. V. Michna – Svatodušní holubička
4-27 Sekvence „Veni, sancte Spiritus“ – chorál (CZ)
4-28 P. Esterházy – Veni Creator Spiritus
4-29 Veni, Sancte (Sekvence) + Žl. -jh- (2013)

ORDINARIA, PROPRIA
5-02 P. Olejník – Ordinarium
5-03 P. Bříza – Ordinarium
5-04 Petr Eben – Ordinarium
5-05 Zd. Pololáník – Ordinarium 4 hl + varhany (JK 505)

5-10 Michal op. – Mešní ordinarium (11/2011)
5-11 Gloria – Francie, Lurdy (25.12.2012)
5-12 Fr. Macek – Velehradské ordinarium (Credo, 2013)
5-13 P. J. Olejník – Proprium – Neposkvrněné Početí Panny Marie (8. 12. 2017, Alleluia, Offert.)
5-14 A. Mička – Vánoční proprium –
5-15
5-16 Z. Pololáník – Proprium pro dobu velikonoční
5-17 P. J. Olejník – Proprium – Nanebevzetí Panny Marie
5-18 J. Bříza – Proprium, sl. Seslání Ducha Sv. —
5-19 P. J. Olejník – Proprium – Svátek sv. Dominika

5-20 Tropované Agnus Dei (harm. V. Dufka) (8.12.2012)
5-21 Mešní zpěvy 1
5-22 Přistoupím k Božímu oltáři Žl 42+63, Introit (Znojmo 2013. Slavné sliby)
5-23
5-24
5-25

ANTIFONY, ŽALMY, PÍSNĚ KE SVATÝM
6-01 Kristus vítězí (JK 631)
6-02

6-10 P. Olejník – Kněžské svěcení – 2 antifony

6-20 sv. Vojtěch
6-21 sv. Josef, Dělník
6-22 sv. Marta

6-52 sv. Jáchym a Anna
6-53 sv. Marta
6-54 P. Zd. Mička – sv. Zdislava

PÍSNĚ EUCHARISTICKÉ, PÍSNĚ O KRISTU
7-01 J. Bříza – Chvalte ústa —
7-02 P. Bebenek – O salutaris hostia (1.ned.postni, 2014, FK)
7-03 P. Eben – Nejsvětější srdce Ježíšovo
7-04 V. Říhovský – Adoro Te (2006)
7-05 Chvalozpěv k Ježíši Kristu Králi
7-06 M. Frisina – Anima Christi (14.2.2016, 10.15)
7-07 P. Zd. Mička – Písně k Božímu Tělu —
7-08 J. Surzynski – Ego sum panis vivus —
7-09 August De Boeck – O Salutaris Hostia (2015)
7-10 G. M. Casini – Pange lingua (vel. 2007)
7-11 Ty Ježíši jsi přítomen
7-12 St. Šurin – Tantum ergo —
7-13 L. Perosi – Ecce Panis Angelorum
7-14 E. Elgar – Ave verum (2007)
7-15 Syrský hymnus
7-16 A. Bruckner – Tantum ergo in B (2011)
7-17 A. Bruckner – Tantum ergo in As (2008)
7-18 A. Bruckner – Pange lingua (30. 3., 2018, VP, 18.00 FK)
7-19 C. Franck – Panis angelicus /solo S, sbor a varhany/ (8-2008)

7-20 K. Jenkins – Ave verum —
7-21 T. Weed – O sacrum convivium (5-2009)
7-22 P. Chaloupský – O salutaris – 1 —
7-23 Ave verum (responz. + zalm)
7-24 Ave verum (Dalitz)
7-25

MARIÁNSKÉ
8-01a Salve Regina. O Lumen (liturgie OP)
8-01b Salve Regina (2013)
8-02 P. A. Mička – Novoroční invokace
8-03 P. A. Mička – Fanfáry „Zdrávas Matko“
8-04 P. J. Olejník – Ó Panno Panen věži bílá
8-05 Královně ráje
8-06 Zdrávas Maria Panno
8-07 J. Rheinberger – Ave Regina caelorum —
8-08 P. Eben – Přeslavné věci (Ž 112)
8-09 J. Arcadelt – Ave Maria —

8-10 Píseň pro Marii
8-11 St. Šurin – Magnificat (2012)
8-12 E. Elgar – Ave Maria (12-2007)
8-13 Ave Maria (in e) – z Hosany II (5-2011)
8-14 Maria, Maria (JK 805, arr. B. Korejs) —
8-15 P. Eben – Z liturgických zpěvů
8-16 M. Schneider-Trnavský – Ave Maria
8-17 Slavné jméno Marie /JKS, 377/ —
8-18 F. Witt – Ave Maria
8-19 Moravská národní – Horo krásná…

8-20 Zd. Pololáník – Magnificat
8-21 F. Luciani. Ave Maria —
8-22 J. Des Prez – Ave vera virginitas —
8-23 S. Rachmaninov – Bogorodice Devo (8. 12. 2007)
8-24 J. Bříza – Pod ochranu Tvou —
8-25 M. Schneider -Trnavský – K Marii voláme —
8-26 T. L. Victoria- Ave Maria —

PŘÍLEŽITOSTNÉ
9-01 P. Eben – Oči všech se upírají (Ž 104)
9-02 G. O. Pitoni – Laudate Dominum (2012)
9-03 P. J. Olejník – Chvalte Hospodina (Ž 150)
9-04 Chval Pána svého písní
9-05 Chvála ať tobě Pane zní-Aleluja
9-06 Kánony – Pána chval; Surexit Christus hodie; Chvalte Pána; Chval Pána svého
9-07 P. Eben – Chvalte Pána (JK 907)
9-08 F. Pavlov – Blagosloví duše moja /muž. 3 hl/ —
9-09 D. Christov – Sláva Otcu

9-10 M. S. Trnavský – Jubilate Deo —
9-11- A Taizé
9-11- B „ : Surexit Christus,; Novou píseň…
9-11- C „ : Před tebou Pane
9-11- D „ : Dans nos – V temnotách; Domine Deus
9-11- E „ : Crucem tuam; Exaltabo te
9-12 Hymnus Kristu Pánu —
9-13 J. Malát – Hospodine na výsosti
9-14 M. S. Trnavský – Otče náš —
9-15 Anonym – Alta Trinita beata (27. 8. 2011)
9-16 St. Šurin – Jesu dulcis memoria (2014, Květ. ned.)
9-17 J. Strejc – Spasiteli, jsi mi dražší /solo T a sbor/ —
9-18 J. Rutter – The Lord Bless You and Keep You —
9-19 S. Mokranjac – Tebe pojem —

9-20 Boha, jenž je na výsosti
9-21 G. Faure – Cantique de Jean Racine —
9-22 P. Chaloupský – Zdvihněte brány své klenby Ž 24 (2007)
9-23 A. Grečaninov – Cantate Domino —
9-24 J. Rheinberger – Abendlied —
9-25 Taizé (UB Adorační den 2013) (2013,FK)
9-25/2 Taizé – Adoramus Te (3. 4. 2014); Bleib mit
9-25/3 Taizé (Pánu chválu vzdej, Confitemini, Každý den)
9-25/4 Taizé (Blízko je Pán), 12. 5. 2018
9-26 M. Duruflé – Notre pere —
9-27 Celminskis – Gloria Tibi Trinitas —
9-28 M. Garau – Ubi caritas (Zelený čt., 2017, 18.00 FK)
9-29 G. Croce – Cantate Domino (2010)

9-30 F. Brun – Omnes gentes (2011, Zmrtvýchvstání Páně)
9-31 H. Botor – Misericordias Domini (5. 4. 2015, 10.15, Zmrtvýchvstání Páně)
9-32 H. L. Hassler – Cantate Domino
9-33 P. Chaloupský – V Tebe Hospodine doufám (2007)
9-34 Všechno, co žije /Gratiarum/
9-35 A. Snyder – Ubi caritas (Růžencová 2015)
9-36 Den, jak den /solo + sbor/
9-37 Kriste náš (Hymna velkého jubilea; arr. JH)
9-38 G. Pittoni – Cantate Domino
9-39 Zd. Čep – Kéž tě Pán slyší (podle Ž 20)

9-40 Prameni světla, Kriste
9-41 J. S. Bach – Jesus, bleibet meine Freude (8.4.2012, sl. Zmrtvýchvst. Páně)
9-42 Dnes Kristus, Král věčné slávy —
9-43 Spoj naše ruce (svatební) 2012
9-44 G. Marzi – Signore delle cime (5-2009)
9-45 H. Schütz – Ž 146 – Má duše Hospodina chval —
9-46 Svjatyj Bože —
9-47 Giovanni Asola – Jesu Redemptor Omnium (2009)
9-48 Hymna pro Svatý rok milosrdenství (2015, 2016)
9-49 Ippolitov – Blagoslovi —
9-50 Věčně krásný Stvořileli (Hosana, č. 458)
9-51 Chvála ať zní nekonečná (5-2011)
9-52 P. Šmolík – Cantate Dominum (2010)
9-53 M. Durufle – Ubi caritas —
9-54 M. Frisina. Ž 23 – Pozvedněte, brány /Růžencová 2017, 10.30; Posv. FK, 29. 10. 2017/
9-55 D. Fox – Ubi caritas

aktualizováno 2023