Schůzky varhaníků

  • pátek 3. 3. 2023, 19.00-20.00, fara; téma: doba postní a velikonoční; organizační záležitosti kůru; postřehy a témata z kurzu pro varhaníky a kantory v Olomouci (kurz proběhl 18. 2. 2023)

*