Vítáme vás na stránkách hudebníků římskokatolické farnosti Uherský Brod

 

„Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“

/Mk 9, 7/