Vítáme vás na stránkách hudebníků římskokatolické farnosti Uherský Brod

* * *

„Pán opravdu vstal z mrtvých. Aleluja! Jemu buď sláva a vláda navěky.“

Požehnané svátky velikonoční přejí hudebníci uherskobrodské farnosti

                                                                 

"Benedicam Dominum in omni tempore; semper laus ejus in ore meo."