Ostatní

Liturgický zpěv, žalmisté:

 

B. Dubská – farní kostel (neděle i všední dny)

A. Talašová – farní kostel (nedělní bohoslužby)

K. Talašová – klášt. kostel (neděle 18.00)

V. Vrátná – farní kostel (neděle); klášt. kostel (všední dny)

 

 

(S. M. Jana Pavla Rajnohová – poděkování za službu, kterou ukončila v červenci 2018)