Ostatní

Liturgický zpěv, žalmisté:

B. Dubská – farní kostel (neděle i všední dny)

V. Vrátná – farní kostel (neděle); klášt. kostel (všední dny)

K. Talašová(neděle 18.00)

(S. M. Jana Pavla Rajnohová – poděkování za službu, kterou ukončila v červenci 2018)