Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

ZKOUŠKY

 • 1. zkouška bude oznámena e-mailem

 

ZPĚV PŘI BOHOSLUŽBÁCH

 •  

 

*  *  *

 • 29. 12., NE, 10.15 FK /2-61 Bartek, Pastýřská mše koledová/
 • 25. 12., ST, 00.00 FK, půlnoční mše sv. /2-61 Bartek, Pastýřská mše koledová/
 • 15. 12., Ne, 10.15 FK, 3. neděle adventní (Chaloupský P.: Introit, Alleluia – propr.; Kyrie – Missa per Europa; Agnus Dei)
 • 24. 11., 10.15 FK, sl. Ježíše Krista Krále
 • 25. 10., Pá, 17.30 adorace, mše sv. v 18.00 – liturgie (Výročí posvěcení farního kostela, slavnost)
 • 12. 5. – Adorační den farnosti (17.30-18.00); Taizé
 • 21. 4. – Sl. Zmrtvýchvstání Páně, 10.15 FK; 4-12 Alleluia; Sekvence (P. Angelik Mička); 7-23 Ave verum; Regina caeli
 • 19. 4. – Velký pátek, 18.00 FK; 3-13 Hle, Kříž; 3-45 Improperia; 3-48 O, Crux; 9-56 O bone Jesu
 • 14. 4. – Květná neděle, 10.15 FK; Liturgie Květné neděle (P. Olejník); 3-25 In manus tuas; 9-20 Agnus Dei
 • 10. 3. 2019- 1. neděle postní, 10.15 FK; 3-20 Introitus; 9-56 O bone Jesu; Kyrie pro Europa
 • 25. 12. – Sl. Narození Páně, 10.15 FK
 • 8. 12. – Sl. Nep. početí Panny Marie, titul. slavnost; 18.00 FK; Proprium, P. Olejník
 • 25. 11. – Sl. Krista Krále, 10.15 FK
 • 7. 10. 2018 – Růžencová slavnost, mše sv. v 10.30, klášt. zahrada