Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

   2018  Zkoušky, zpěv při bohoslužbách  Repertoár
 1. zkouška „po velikonocích“: 28. 4.
27. 4.  —  
So 28. 4.  17.00, zk.  7-13 Ecce panis; 7-20 Ave verum
NE 29. 4. 5. velikonoční
30. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
So 5. 5.
NE 6. 5. 6. velikonoční
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5. Sl. Nanebevstoupení Páně
11. 5.
So 12. 5.  Adorační den farnosti  Taizé???
NE 13. 5. 7. velikonoční
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5
So 19. 5.
NE 20. 5. Sl. Seslání Ducha Svatého
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
So 26. 5.
NE 27. 5. Sl. Nejsv. Trojice  
  28. 5.    
  29. 5.    
  30. 5.    
  31. 5. Sl. Těla a Krve Páně  
1. 6.    
So 2. 6.    
NE 3. 6. 9. v mezidobí
4. 6.  
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6. Sl. Nejs. Srdce Ježíšova
So 9. 6.
NE 10. 6. 10. v mezidobí  
  11. 6.    
  12. 6.    
  13. 6.    
  14. 6.    
15. 6.    
So 16. 6.    
NE 17. 6. 11. v mezidobí
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
So 23. 6.
NE 24. 6. Sl. Narození sv. Jana Křtitele  
    PRÁZDNINY  
       
NE 1. 9. 22. v mezidobí
  2. 9.  
  3. 9.
  4. 9.
  5. 9.
  6. 9.
7. 9.
So 8. 9. Narození Panny Marie
NE 9. 9. 23. v mezidobí  
  10. 9.    
  11. 9.    
  12. 9.    
  13. 9.    
14. 9.    
So 15. 9. Panny Marie Bolestné  
NE 16. 9. 24. v mezidobí
  17. 9.
  18. 9.
  19. 9.
  20. 9.
21. 9.
So 22. 9.
NE 23. 9. 25. v mezidobí  
  24. 9.    
  25. 9.    
  26. 9.    
  27. 9.    
28. 9. Sl. sv. Václava  
So 29. 9.    
NE 30. 9. 26. v mezidobí
  1. 10.  
  2. 10.
  3. 10.
  4. 10.
5. 10.
So 6. 10.
NE 7. 10. Růžencová slavnost
  8. 10.
  9. 10.
  10. 10.
11. 10.
12. 10.
So 13. 10.
NE 14. 10. 28. v mezidobí  
  15. 10.    
  16. 10.    
  17. 10.    
  18. 10.    
19. 10.    
So 20. 10.    
NE 21. 10. 29. v mezidobí
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10. Výročí posvěcení farního chrámu
26. 10.
So 27. 10.
NE 28. 10. 30. v mezidobí  
  29. 10.    
  30. 10.    
  31. 10.    
  1. 11. Sl. Všech svatých  
2. 11.    
So 3. 11.    
NE 4. 11. 31. v mezidobí  
  5. 11.    
  6. 11.    
  7. 11.    
  8. 11.    
9. 11.    
So 10. 11.    
NE 11. 11. 32. v mezidobí
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
So 17. 11.
NE 18. 11. 33. v mezidobí  
  19. 11.    
  20. 11.    
  21. 11.    
  22. 11.    
23. 11.    
So 24. 11.    
NE 25. 11. Sl. Krista Krále  
  26. 11.    
  27. 11.    
  28. 11.    
  29. 11.    
30. 11.    
So 1. 12.    
NE 2. 12. 1. adventní
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
So 8. 12. Sl. Nep. početí Panny Marie
NE 9. 12. 2. adventní  
  10. 12.    
  11. 12.    
  12. 12.    
  13. 12.    
14. 12.    
So 15. 12.    
NE 16. 12. 3. adventní  
  17. 12.    
  18. 12.    
  19. 12.    
  20. 12.    
21. 12.    
So 22. 12.    
NE 23. 12. 4. adventní
24. 12.
 Út 25. 12. Sl. NAROZENÍ PÁNĚ
26. 12. sv. Štěpána
27. 12.
28. 12.
So 29. 12.
NE 30. 12. Svaté Rodiny
31. 12.
vytvořil T. Selinger; za obsah zodpovídá J. Hrubý
Datum aktualizace: 27. 12. 2017, T. Selinger, J. Hrubý