Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

Zkoušky:

  • Ne 21. 4., zk. 9.45, mše sv. v 10.15

 

 

Kdy zpíváme:

  • 10. 3. – 1. neděle postní, 10.15 FK; 3-20 Introitus; 9-56 O bone Jesu; Kyrie pro Europa
  • 14. 4. – Květná neděle, 10.15 FK; Liturgie Květné neděle (P. Olejník); 3-25 In manus tuas; 9-20 Agnus Dei
  • 19. 4. – Velký pátek, 18.00 FK; 3-13 Hle, Kříž; 3-45 Improperia; 3-48 O, Crux; 9-56 O bone Jesu
  • 21. 4. – Sl. Zmrtvýchvstání Páně, 10.15 FK; 4-12 Alleluia; Sekvence (P. Angelik Mička); 7-23 Ave verum; Regina caeli