Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

   2018  Zkoušky, zpěv při bohoslužbách  Repertoár
9. 2.
So 10. 2.  — (farní ples)
NE 11. 2. 6. v mezidobí
  12. 2.
  13. 2.
  14. 2. Popeleční středa
  15. 2.
16. 2.
So 17. 2.  zk., pro nemoc zrušeno
NE 18. 2. 1. postní
  19. 2.
  20. 2.
  21. 2.
  22. 2.
23. 2.
So 24. 2. — /zkouška nebude!/
NE 25. 2. 2. postní
  26. 2.
  27. 2.
  28. 2.
  1. 3.
2. 3.
So 3. 3.   zk., 17.00
NE 4. 3. 3. postní, 10.15 FK  3-8 IN; 3-24 Adoramus Te
  5. 3.    
  6. 3.    
  7. 3.    
  8. 3.    
9. 3.    
So 10. 3.    
NE 11. 3. 4. postní
  12. 3.
  13. 3.
  14. 3.
  15. 3.
16. 3.
So 17. 3.
NE 18. 3. 5. postní
  19. 3. Sl. sv. Josefa
  20. 3.
  21. 3.
  22. 3.
23. 3.
So 24. 3.
NE 25. 3. Květná neděle, 10.15, FK  3-38; 3-41 Kromolicky; 9-16 Jesu dulcis
  26. 3.
  27. 3.
  28. 3.
  29. 3. Zelený čtvrtek
30. 3. Velký pátek,  18.00, obřady  3-13 Hle, kriz; 3-16 Improperia; 7-18 Pange lingua
So 31. 3. Bílá sobota
NE 1. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, 10.15  4-19 Proprium – IN; 4-03 Sekvence; 4-17 Vstal z mrtvych
  2. 4.
  3. 4.
  4. 4.
  5. 4.
6. 4.
So 7. 4.
NE 8. 4. 2. velikonoční
  9. 4. Sl. Zvěstování Páně
  10. 4.
  11. 4.
  12. 4.
13. 4.  
So 14. 4.  
NE 15. 4. 3. velikonoční  
  16. 4.    
  17. 4.    
  18. 4.    
  19. 4.    
20. 4.    
So 21. 4.    
NE 22. 4. 4. velikonoční  
  23. 4.    
  24. 4.    
  25. 4.    
  26. 4.    
27. 4.    
So 28. 4.    
NE 29. 4. 5. velikonoční
30. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
So 5. 5.
NE 6. 5. 6. velikonoční
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5. Sl. Nanebevstoupení Páně
11. 5.
So 12. 5.  Adorační den farnosti  Taizé???
NE 13. 5. 7. velikonoční
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5
So 19. 5.
NE 20. 5. Sl. Seslání Ducha Svatého
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
So 26. 5.
NE 27. 5. Sl. Nejsv. Trojice  
  28. 5.    
  29. 5.    
  30. 5.    
  31. 5. Sl. Těla a Krve Páně  
1. 6.    
So 2. 6.    
NE 3. 6. 9. v mezidobí
4. 6.  
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6. Sl. Nejs. Srdce Ježíšova
So 9. 6.
NE 10. 6. 10. v mezidobí  
  11. 6.    
  12. 6.    
  13. 6.    
  14. 6.    
15. 6.    
So 16. 6.    
NE 17. 6. 11. v mezidobí
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
So 23. 6.
NE 24. 6. Sl. Narození sv. Jana Křtitele  
    PRÁZDNINY  
       
NE 1. 9. 22. v mezidobí
  2. 9.  
  3. 9.
  4. 9.
  5. 9.
  6. 9.
7. 9.
So 8. 9. Narození Panny Marie
NE 9. 9. 23. v mezidobí  
  10. 9.    
  11. 9.    
  12. 9.    
  13. 9.    
14. 9.    
So 15. 9. Panny Marie Bolestné  
NE 16. 9. 24. v mezidobí
  17. 9.
  18. 9.
  19. 9.
  20. 9.
21. 9.
So 22. 9.
NE 23. 9. 25. v mezidobí  
  24. 9.    
  25. 9.    
  26. 9.    
  27. 9.    
28. 9. Sl. sv. Václava  
So 29. 9.    
NE 30. 9. 26. v mezidobí
  1. 10.  
  2. 10.
  3. 10.
  4. 10.
5. 10.
So 6. 10.
NE 7. 10. Růžencová slavnost
  8. 10.
  9. 10.
  10. 10.
11. 10.
12. 10.
So 13. 10.
NE 14. 10. 28. v mezidobí  
  15. 10.    
  16. 10.    
  17. 10.    
  18. 10.    
19. 10.    
So 20. 10.    
NE 21. 10. 29. v mezidobí
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10. Výročí posvěcení farního chrámu
26. 10.
So 27. 10.
NE 28. 10. 30. v mezidobí  
  29. 10.    
  30. 10.    
  31. 10.    
  1. 11. Sl. Všech svatých  
2. 11.    
So 3. 11.    
NE 4. 11. 31. v mezidobí  
  5. 11.    
  6. 11.    
  7. 11.    
  8. 11.    
9. 11.    
So 10. 11.    
NE 11. 11. 32. v mezidobí
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
So 17. 11.
NE 18. 11. 33. v mezidobí  
  19. 11.    
  20. 11.    
  21. 11.    
  22. 11.    
23. 11.    
So 24. 11.    
NE 25. 11. Sl. Krista Krále  
  26. 11.    
  27. 11.    
  28. 11.    
  29. 11.    
30. 11.    
So 1. 12.    
NE 2. 12. 1. adventní
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
So 8. 12. Sl. Nep. početí Panny Marie
NE 9. 12. 2. adventní  
  10. 12.    
  11. 12.    
  12. 12.    
  13. 12.    
14. 12.    
So 15. 12.    
NE 16. 12. 3. adventní  
  17. 12.    
  18. 12.    
  19. 12.    
  20. 12.    
21. 12.    
So 22. 12.    
NE 23. 12. 4. adventní
24. 12.
 Út 25. 12. Sl. NAROZENÍ PÁNĚ
26. 12. sv. Štěpána
27. 12.
28. 12.
So 29. 12.
NE 30. 12. Svaté Rodiny
31. 12.
vytvořil T. Selinger; za obsah zodpovídá J. Hrubý
Datum aktualizace: 27. 12. 2017, T. Selinger, J. Hrubý