Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

2018 Zkoušky, zpěv při bohoslužbách Repertoár
Pá, So 13. 7., 14. 7. pátek – zk. 16.50, fara; Requiem za P. Josefa v sobotu 14. 7. ve 14.00, farní chrám Proprium: Introitus; Elgar: Ave verum; Snyder: Ubi caritas; Ord. 502; Salve Regina (nebo Sub tuum)
     
 So  1. 9.  zk. 17.00, fara  
NE 2. 9. 22. v mezidobí
  2. 9.  
  3. 9.
  4. 9.
  5. 9.
  6. 9.
7. 9.  
So 8. 9. zk. 17.00, fara
NE 9. 9. 23. v mezidobí  
  10. 9.    
  11. 9.    
  12. 9.    
  13. 9.    
14. 9.    
So 15. 9. Panny Marie Bolestné  
NE 16. 9. 24. v mezidobí
  17. 9.
  18. 9.
  19. 9.
  20. 9.
21. 9.
So 22. 9.
NE 23. 9. 25. v mezidobí  
  24. 9.    
  25. 9.    
  26. 9.    
  27. 9.    
28. 9. Sl. sv. Václava  
So 29. 9.    
NE 30. 9. 26. v mezidobí
  1. 10.  
  2. 10.
  3. 10.
  4. 10.
5. 10.
So 6. 10.
NE 7. 10. Růžencová slavnost 8-16 Ave Maria; 7-20 Ave verum
  8. 10.
  9. 10.
  10. 10.
11. 10.
12. 10.
So 13. 10.
NE 14. 10. 28. v mezidobí  
  15. 10.    
  16. 10.    
  17. 10.    
  18. 10.    
19. 10.    
So 20. 10.    
NE 21. 10. 29. v mezidobí
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10. Výročí posvěcení farního chrámu
26. 10.
So 27. 10.
NE 28. 10. 30. v mezidobí  
  29. 10.    
  30. 10.    
  31. 10.    
  1. 11. Sl. Všech svatých  
2. 11.    
So 3. 11.    
NE 4. 11. 31. v mezidobí  
  5. 11.    
  6. 11.    
  7. 11.    
  8. 11.    
9. 11.    
So 10. 11.    
NE 11. 11. 32. v mezidobí
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
So 17. 11.
NE 18. 11. 33. v mezidobí  
  19. 11.    
  20. 11.    
  21. 11.    
  22. 11.    
23. 11.    
So 24. 11.    
NE 25. 11. Sl. Krista Krále  
  26. 11.    
  27. 11.    
  28. 11.    
  29. 11.    
30. 11.    
So 1. 12.    
NE 2. 12. 1. adventní
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
So 8. 12. Sl. Nep. početí Panny Marie
NE 9. 12. 2. adventní  
  10. 12.    
  11. 12.    
  12. 12.    
  13. 12.    
14. 12.    
So 15. 12.    
NE 16. 12. 3. adventní  
  17. 12.    
  18. 12.    
  19. 12.    
  20. 12.    
21. 12.    
So 22. 12.    
NE 23. 12. 4. adventní
24. 12.
 Út 25. 12. Sl. NAROZENÍ PÁNĚ
26. 12. sv. Štěpána
27. 12.
28. 12.
So 29. 12.
NE 30. 12. Svaté Rodiny
31. 12.
vytvořil T. Selinger; za obsah zodpovídá J. Hrubý
2018  Zkoušky, zpěv při bohoslužbách Repertoár
So 23. 6. zkouška nebude (jáhenské svěcení O. Talaše v Olomouci)
NE 24. 6. Sl. Narození sv. Jana Křtitele, 10.15 FK, zk. 9.15!  7-13 Ecce panis
    PRÁZDNINY  
       
NE 1. 9. 22. v mezidobí
  2. 9.  
  3. 9.
  4. 9.
  5. 9.
  6. 9.
7. 9.
So 8. 9. Narození Panny Marie
NE 9. 9. 23. v mezidobí  
  10. 9.    
  11. 9.    
  12. 9.    
  13. 9.    
14. 9.    
So 15. 9. Panny Marie Bolestné  
NE 16. 9. 24. v mezidobí
  17. 9.
  18. 9.
  19. 9.
  20. 9.
21. 9.
So 22. 9.
NE 23. 9. 25. v mezidobí  
  24. 9.    
  25. 9.    
  26. 9.    
  27. 9.    
28. 9. Sl. sv. Václava  
So 29. 9.    
NE 30. 9. 26. v mezidobí
  1. 10.  
  2. 10.
  3. 10.
  4. 10.
5. 10.
So 6. 10.
NE 7. 10. Růžencová slavnost 8-16 Ave Maria; 7-20 Ave verum
  8. 10.
  9. 10.
  10. 10.
11. 10.
12. 10.
So 13. 10.
NE 14. 10. 28. v mezidobí  
  15. 10.    
  16. 10.    
  17. 10.    
  18. 10.    
19. 10.    
So 20. 10.    
NE 21. 10. 29. v mezidobí
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10. Výročí posvěcení farního chrámu
26. 10.
So 27. 10.
NE 28. 10. 30. v mezidobí  
  29. 10.    
  30. 10.    
  31. 10.    
  1. 11. Sl. Všech svatých  
2. 11.    
So 3. 11.    
NE 4. 11. 31. v mezidobí  
  5. 11.    
  6. 11.    
  7. 11.    
  8. 11.    
9. 11.    
So 10. 11.    
NE 11. 11. 32. v mezidobí
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
So 17. 11.
NE 18. 11. 33. v mezidobí  
  19. 11.    
  20. 11.    
  21. 11.    
  22. 11.    
23. 11.    
So 24. 11.    
NE 25. 11. Sl. Krista Krále  
  26. 11.    
  27. 11.    
  28. 11.    
  29. 11.    
30. 11.    
So 1. 12.    
NE 2. 12. 1. adventní
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
So 8. 12. Sl. Nep. početí Panny Marie
NE 9. 12. 2. adventní  
  10. 12.    
  11. 12.    
  12. 12.    
  13. 12.    
14. 12.    
So 15. 12.    
NE 16. 12. 3. adventní  
  17. 12.    
  18. 12.    
  19. 12.    
  20. 12.    
21. 12.    
So 22. 12.    
NE 23. 12. 4. adventní
24. 12.
 Út 25. 12. Sl. NAROZENÍ PÁNĚ
26. 12. sv. Štěpána
27. 12.
28. 12.
So 29. 12.
NE 30. 12. Svaté Rodiny
31. 12.
vytvořil T. Selinger; za obsah zodpovídá J. Hrubý