Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

2018 Zkoušky, zpěv při bohoslužbách Repertoir
19. 10.  zk. 18.45, fara  Taizé
So 20. 10.  —  
NE 21. 10. 29. v mezidobí
22. 10.
23. 10.
24. 10.
Čt 25. 10. 17.30, zpěvy z Taizé (sraz přímo na kůru v 17.20) Taizé – Confitemini; Zpívej Pánu; Laudate omnes gentes; Pánu chválu vzdej; Každý den; Alleluia
26. 10.
So 27. 10.
NE 28. 10. 30. v mezidobí
  29. 10.    
  30. 10.    
  31. 10.    
  1. 11. Sl. Všech svatých  
2. 11.    
So 3. 11.    
NE 4. 11. 31. v mezidobí  
  5. 11.    
  6. 11.    
  7. 11.    
  8. 11.    
9. 11.    
So 10. 11.    
NE 11. 11. 32. v mezidobí
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
So 17. 11.
NE 18. 11. 33. v mezidobí  
  19. 11.    
  20. 11.    
  21. 11.    
  22. 11.    
23. 11.    
So 24. 11.    
NE 25. 11. Sl. Ježíše Krista Krále, 10.15 FK  
  26. 11.    
  27. 11.    
  28. 11.    
  29. 11.    
30. 11.    
So 1. 12.    
NE 2. 12. 1. adventní
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
So 8. 12. Sl. Nep. početí Panny Marie
NE 9. 12. 2. adventní  
  10. 12.    
  11. 12.    
  12. 12.    
  13. 12.    
14. 12.    
So 15. 12.    
NE 16. 12. 3. adventní  
  17. 12.    
  18. 12.    
  19. 12.    
  20. 12.    
21. 12.    
So 22. 12.    
NE 23. 12. 4. adventní
24. 12.
Út 25. 12. Sl. NAROZENÍ PÁNĚ, 10.15 FK
26. 12. sv. Štěpána
27. 12.
28. 12.
So 29. 12.
NE 30. 12. Svaté Rodiny
31. 12.
vytvořil T. Selinger; za obsah zodpovídá J. Hrubý