Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

  2017 Zkoušky, zpěv při bohoslužbách Repertoár
 Čt 7. 12.  18.45, zk.  5-13 P. J. Olejník, proprium k Nep. početí Panny Marie
8. 12. Nep. početí Panny Marie, titulární slavnost farního kostela

17.30, zk., 18.00 mše sv.

5-13 P. J. Olejník, proprium (Aleluja, Offertorium)
So 9. 12.  16.30, zk.
NE 10. 12.  2. neděle adventní, 10.15, FK  1-17 Veni, Emanuel; Taizé (Blízko je Pán)
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
So 16. 12.  16.30, zk.
NE 17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
So 23. 12.  16.30, zk.
NE 24. 12.
PO 25. 12. Narození Páně, 00.00, FK  2-60 Říhovský, Ván. mše půlnoční (Kyrie, Offertorium, Agnus Dei)
26. 12.
27. 12.
28. 12.
  29. 12.
 So 30. 12.  16.30, zk.
NE 31. 12. Svaté Rodiny, 10.15, FK  2-59 Betlémskými pastvinami  2-26 Slovo se stalo tělem
2018 Zkoušky, zpěv při bohoslužbách Repertoár
Po 1. 1. Sl. Matky Boží Panny Marie  
2. 1.    
3. 1.    
4. 1.    
5. 1.  (zkoušet začínáme 27. 1. v 16.30)  
So 6. 1. Sl. Zjevení Páně  
NE 7. 1. Křtu Páně  
8. 1.  
9. 1.  
10. 1.  
11. 1.  
12. 1.  
So 13. 1.  —  
NE 14. 1. 2. v mezidobí  
15. 1.    
16. 1.    
17. 1.    
18. 1.    
19. 1.    
So 20. 1.  —  
NE 21. 1. 3. v mezidobí  
22. 1.    
23. 1.    
24. 1.    
25. 1.    
26. 1.    
So 27. 1.  zk., 16.30  
NE 28. 1. 4. v mezidobí  
29. 1.    
30. 1.    
31. 1.    
1. 2.    
2. 2. Hromnice  
So 3. 2.  zk., 16.30
NE 4. 2. 5. v mezidobí
  5. 2.
  6. 2.
  7. 2.
  8. 2.
9. 2.
So 10. 2.
NE 11. 2. 6. v mezidobí
  12. 2.
  13. 2.
  14. 2. Popeleční středa
  15. 2.
16. 2.
So 17. 2.
NE 18. 2. 1. postní
  19. 2.
  20. 2.
  21. 2.
  22. 2.
23. 2.
So 24. 2.
NE 25. 2. 2. postní, 10.15, FK
  26. 2.
  27. 2.
  28. 2.
  1. 3.
2. 3.
So 3. 3.
NE 4. 3. 3. postní
  5. 3.  
  6. 3.
  7. 3.
  8. 3.
9. 3.
So 10. 3.
NE 11. 3. 4. postní
  12. 3.
  13. 3.
  14. 3.
  15. 3.
16. 3.
So 17. 3.
NE 18. 3. 5. postní
  19. 3. Sl. sv. Josefa
  20. 3.
  21. 3.
  22. 3.
23. 3.
So 24. 3.
NE 25. 3. Květná neděle, 10.15, FK
  26. 3.
  27. 3.
  28. 3.
  29. 3. Zelený čtvrtek
30. 3. Velký pátek
So 31. 3. Bílá sobota
NE 1. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
  2. 4.
  3. 4.
  4. 4.
  5. 4.
6. 4.
So 7. 4.
NE 8. 4. 2. velikonoční
  9. 4. Sl. Zvěstování Páně
  10. 4.
  11. 4.
  12. 4.
13. 4.  
So 14. 4.  
NE 15. 4. 3. velikonoční
  16. 4.  
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
So 21. 4.
NE 22. 4. 4. velikonoční
  23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
So 28. 4.
NE 29. 4. 5. velikonoční
30. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
So 5. 5.
NE 6. 5. 6. velikonoční
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5. Sl. Nanebevstoupení Páně
11. 5.
So 12. 5.
NE 13. 5. 7. velikonoční
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5
So 19. 5.
NE 20. 5. Sl. Seslání Ducha Svatého
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
So 26. 5.
NE 27. 5. Sl. Nejsv. Trojice
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5. Sl. Těla a Krve Páně
1. 6.
So 2. 6.
NE 3. 6. 9. v mezidobí
4. 6.  
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6. Sl. Nejs. Srdce Ježíšova
So 9. 6.
NE 10. 6. 10. v mezidobí
11. 6.  
12. 6.  
13. 6.  
  14. 6.  
15. 6.  
So 16. 6.
NE 17. 6. 11. v mezidobí
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
So 23. 6.
NE 24. 6. Sl. Narození sv. Jana Křtitele
  PRÁZDNINY
NE 1. 9. 22. v mezidobí
  2. 9.  
  3. 9.
  4. 9.
  5. 9.
  6. 9.
7. 9.
So 8. 9. Narození Panny Marie
NE 9. 9. 23. v mezidobí
  10. 9.
  11. 9.
  12. 9.
  13. 9.
14. 9.
So 15. 9. Panny Marie Bolestné
NE 16. 9. 24. v mezidobí
  17. 9.
  18. 9.
  19. 9.
  20. 9.
21. 9.
So 22. 9.
NE 23. 9. 25. v mezidobí
  24. 9.
  25. 9.
  26. 9.
  27. 9.
28. 9. Sl. sv. Václava
So 29. 9.
NE 30. 9. 26. v mezidobí
  1. 10.  
  2. 10.
  3. 10.
  4. 10.
5. 10.
So 6. 10.
NE 7. 10. Růžencová slavnost
  8. 10.
  9. 10.
  10. 10.
11. 10.
12. 10.
So 13. 10.
NE 14. 10. 28. v mezidobí
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
So 20. 10.
NE 21. 10. 29. v mezidobí
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10. Výročí posvěcení farního chrámu
26. 10.
So 27. 10.
NE 28. 10. 30. v mezidobí
29. 10.  
30. 10.
31. 10.
1. 11. Sl. Všech svatých
2. 11.
So 3. 11.
NE 4. 11. 31. v mezidobí
5. 11.
6. 11.
7. 11.
8. 11.
9. 11.
So 10. 11.
NE 11. 11. 32. v mezidobí
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
So 17. 11.
NE 18. 11. 33. v mezidobí
19. 11.
20. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
So 24. 11.
NE 25. 11. Sl. Krista Krále
26. 11.  
27. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
So 1. 12.
NE 2. 12. 1. adventní
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
So 8. 12. Sl. Nep. početí Panny Marie
NE 9. 12. 2. adventní
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
So 15. 12.
NE 16. 12. 3. adventní
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
So 22. 12.
NE 23. 12. 4. adventní
24. 12.
 Út 25. 12. Sl. NAROZENÍ PÁNĚ
26. 12. sv. Štěpána
27. 12.
28. 12.
So 29. 12.
NE 30. 12. Svaté Rodiny
31. 12.
vytvořil T. Selinger; za obsah zodpovídá J. Hrubý
Datum aktualizace: 7. 12. 2017, T. Selinger, J. Hrubý