Zkoušky a zpěv při bohoslužbách

Zkoušky:

  • Zpíváním na Adoračním dnu farnosti jsme ukončili zpívání v tomto školním roce. Všem Pán Bůh zaplať za službu zpěvu při bohoslužbách. První termín „po prázdninách“ bude členům sboru oznámen e-mailem.

 

Kdy zpíváme:

  • 12. 5. – Adorační den farnosti (17.30-18.00); Taizé
  • 21. 4. – Sl. Zmrtvýchvstání Páně, 10.15 FK; 4-12 Alleluia; Sekvence (P. Angelik Mička); 7-23 Ave verum; Regina caeli
  • 19. 4. – Velký pátek, 18.00 FK; 3-13 Hle, Kříž; 3-45 Improperia; 3-48 O, Crux; 9-56 O bone Jesu
  • 14. 4. – Květná neděle, 10.15 FK; Liturgie Květné neděle (P. Olejník); 3-25 In manus tuas; 9-20 Agnus Dei
  • 10. 3. 2019- 1. neděle postní, 10.15 FK; 3-20 Introitus; 9-56 O bone Jesu; Kyrie pro Europa
  • 25. 12. – Sl. Narození Páně, 10.15 FK
  • 8. 12. – Sl. Nep. početí Panny Marie, titul. slavnost; 18.00 FK; Proprium, P. Olejník
  • 25. 11. – Sl. Krista Krále, 10.15 FK
  • 7. 10. 2018 – Růžencová slavnost, mše sv. v 10.30, klášt. zahrada