VARHANÍCI

 

„Církevní hudba je podstatnou součástí slavnostní liturgie. Tím se podílí na jejím hlavním cíli, kterým je Boží sláva a posvěcení a vzdělání věřících.  Církevní hudba je součástí liturgie samé“.   (Motu proprio)

Varhaník je nejbližším spolupracovníkem kněze v oblasti liturgie. Doprovází na varhany bohoslužby, má na starost hudební stránku liturgie.