FARNÍ SCHOLA

praise
Ať zpívá váš hlas, ať zpívá Vaše srdce, ať zpívají vaše ústa, ať zpívá váš život:
Zpívejte Hospodinu píseň novou.
 
Ptáte se, co máte zpívat o tom, koho milujete. 
Jistě totiž chceš zpívat o tom, koho miluješ. Ptáš se, jakou chválu o něm máš zpívat?
Slyšeli jste:
Zpívejte Hospodinu píseň novou. 
Ptáte se, jakou chválu? Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Chválou je sám ten, kdo zpívá.

(sv. Augustin)

kontaktní mail: slavinka1@seznam.cz