UB – farní chrám

UHERSKÝ BROD – Farní chrám Neposkvrněného početí Panny Marie

Prospektová skříň varhan farního kostela je původní, barokní, z 18. století. Starý barokní nástroj, poznamenaný řadou zásahů, sloužil ve farním kostele od 18. stol. až do roku 1934.

Kolem roku 1930 se začalo uvažovat o novém nástroji /díky památkové péči se podařilo zachovat původní barokní skříň – prospekt/.

Nástroj byl přestavěn a značně rozšířen za varhaníka Emila Háby roku 1934 varhanářskou firmou Rieger-Kloss z Krnova. Nový nástroj, v duchu romantického tónu, sloužil v našem kostele v l. 1934 – 1990, kdy už bylo nutné, zvlášť pro zastaralost traktury, přistoupit k rekonstrukci.

    SOUČASNÝ NÁSTROJ

je z roku 1991. Předchozí romantickou dispozici zcela přepracoval P. Angelik Zdeněk Mička OP. Tato „redukce“ manuálů znamenala zmenšení pouze ve zrušení jednoho manuálu, nikoliv ve zmenšení nástroje.

Barokní varhany měly 16 rejstříků a asi 1000 píšťal, romantický nástroj z r. 1934 měl 29 rejstříků a 2032 píšťal (podle E. Háby), 1762 píšťal (podle P. Angelika Mičky) ve třech manuálech a pedálu.

Nynější nástroj má 29 rejstříků a 2192 píšťal ve dvou manuálech a pedálu. Rekonstrukční práce provedla firma Varhany Brno v roce 1991.

          Současná dispozice varhan

    I. manuál

 • Gamba 16´
 • Principal 8´
 • Flétna dutá 8´
 • Kvintadena 8´
 • Salicional 8´
 • Oktáva 4´
 • Roh kamzíkový 4´
 • Kvinta 2 2/3´
 • Superoktáva 2´
 • Kornet 2-5x  8´
 • Mixtura 4x 1 1/3´
 • Cimbál 3x 1/2´
 • Mixtura terc. 2-3x 1 3/5´
 • I – I 4´
 • II – I 8´
 • II – I 4´
 • Tremolo

    II. manuál

 • Principal 8´
 • Kryt 8´
 • Vox Coelestis 8´
 • Praestant 4´
 • Roh noční 4´
 • Nasard 2 2/3´
 • Piccolo 2´
 • Tercie 1 3/5´
 • Superoktáva 1´
 • Mixtura 3-4x 1´
 • Dulcian 16´
 • II – II 4´
 • Tremolo

    Pedál

 • Subbas 16´
 • Oktávbas 8´
 • Kvintbas 10 2/3´
 • Septerciový bas 2x 4 2/7´
 • Pozoun 16´
 • I – P 8´
 • II – P 8´
        Pomocná zařízení:

 Volné kombinace A, B; Pevné kombinace MF, F, PL, TT, AAP; Vyp. jaz.; Crescendový válec; Vypínač cresc. válce

Dispozice varhan farního kostela

    (1934-1990, E. Hába)

     I. manuál

 • Bourdon 16´
 • Principál 8´
 • Flétna dutá 8´
 • Salicionál 8´
 • Oktáva 4´
 • Superoktáva 2´
 • Mixtura 4x 2´
 • I – I 4´
 • II – I 16´
 • II – I 8´
 • II – I 4´
 • III – I 16´
 • III – I 8´
 • III – I 4´

    II. manuál

 • Kryt jemný 8 ´
 • Flétna příčná 8´
 • Viola da Gamba 8´
 • Vox coelestis 8 ´
 • Praestant 4 ´
 • Roh kamzíkový 4 ´
 • Flageolet 2 ´
 • II – II 16´
 • II – II 4´
 • III – II 16´
 • III – II 8´
 • III – II 4´

    III. manuál

 • Principál houslový 8´
 • Flétna koncertní 8 ´
 • Italský principál 4 ´
 • Roh noční 4´
 • Nasard 2 2/3´
 • Tercie 1 3/5´
 • Kornet 5x 8´
 • Hoboj 8´
 • Dulcián 16´
 • III – III 16´
 • III – III 4´

    Pedál:

 • Subbas 16´
 • Bourdonbas 16´
 • Violonbas 16´
 • Oktávbas 8´
 • Basová flétna 4´
 • Dulcián 16´ trsm.
 • Pozoun 16´
 • I – P 8´
 • II – P 8´
 • III – P 8´

Že romantický zvuk varhan (nehledě na trakturu) už nevyhovoval je zřejmé i z toho, že už před rokem 1989 byl vypracován návrh na jejich rekonstrukci se změnou dispozice.

Nová dispozice měla vypadat takto:

    I. manuál

 • Kvintadena 16´
 • Principál 8´ (zeslabený)
 • Flétna trubicová 8´
 • Salicionál 4´
 • Oktáva 4´
 • Superoktáva 2´
 • Mixtura 4x 2´

    II. manuál

 • Flétna příčná 8´
 • Praestant 4´
 • Flétna 4´ (z Krytu 8´)
 • Roh kamzíkový 2´
 • Tercie 1 3/5´
 • Kvinta 1 1/3´
 • Cymbál 3x 1´

    III. manuál

 • Principál houslový 8´
 • Flétna koncertní 8 ´
 • Italský principál 4 ´
 • Roh noční  2´
 • Nasard 2 2/3´
 • Sedecima 1´
 • Kornet 5x 8´
 • Hoboj 8´
 • Dulcián 16´

    Pedál:

 • Subbas 16´
 • Principálbas 16´
 • Kvintbas 10 2/3´
 • Oktávbas 8´
 • Basová flétna 4´
 • Mixtura 4x 2´ (trsm. z I. man.)
 • Pozoun 16´


Spojky:

I – P  8´; II – P  8´; III – P  8´; II – I  16´; II – I  8´; III – I  8´; III – I  4´; I – I  4´; III – II  16´; II – II  16´

Fotogalerie varhan z l. 1934 – 1990

       Emil HÁBA – ředitel kůru 1922-1982

J. Hrubý, P. Angelik Zd. Mička OP, foto: R. Rychlík, J. Hrubý