UB – farní chrám

UHERSKÝ BROD – Farní chrám Neposkvrněného početí Panny Marie

Prospektová skříň varhan farního kostela je původní, barokní, z 18. století. Starý barokní nástroj, poznamenaný řadou zásahů, sloužil ve farním kostele od 18. stol. až do roku 1934.

Kolem roku 1930 se začalo uvažovat o novém nástroji /díky památkové péči se podařilo zachovat původní barokní skříň – prospekt/.

Nástroj byl přestavěn a značně rozšířen za varhaníka Emila Háby roku 1934 varhanářskou firmou Rieger-Kloss z Krnova. Nový nástroj, v duchu romantického tónu, sloužil v našem kostele v l. 1934 – 1990, kdy už bylo nutné, zvlášť pro zastaralost traktury, přistoupit k rekonstrukci. Tato byla ve znamení návratu k původnímu lesklému a barevnému tónu varhan.

    SOUČASNÝ NÁSTROJ

je z roku 1991. Předchozí romantickou dispozici zcela přepracoval P. Angelik Zdeněk Mička OP. Zmenšením nástroje – ze tří manuálů na dva – se získal na kůru nejen prostor, ale také vynikla krása původní barokní skříně. Tato „redukce“ manuálů znamenala zmenšení pouze ve zrušení jednoho manuálu, nikoliv ve zmenšení nástroje- ten je dnes naopak vetší.

Barokní varhany měly 16 rejstříků a asi 1000 píšťal, romantický nástroj z r. 1934 měl 29 rejstříků a 1762 píšťal ve třech manuálech a pedálu.

Nynější nástroj má 29 rejstříků a 2192 píšťal ve dvou manuálech a pedálu. Rekonstrukční práce provedla firma Varhany Brno v roce 1991.

          Současná dispozice varhan

      I. manuál

 • Gamba 16´
 • Principal 8´
 • Flétna dutá 8´
 • Kvintadena 8´
 • Salicional 8´
 • Oktáva 4´
 • Roh kamzíkový 4´
 • Kvinta 2 2/3´
 • Superoktáva 2´
 • Kornet 2-5x  8´
 • Mixtura 4x 1 1/3´
 • Cimbál 3x 1/2´
 • Mixtura terc. 2-3x 1 3/5´
 • I – I 4´
 • II – I 8´
 • II – I 4´
 • Tremolo

    II. manuál (žaluziová skříň)

 • Principal 8´
 • Kryt 8´
 • Vox Coelestis 8´
 • Praestant 4´
 • Roh noční 4´
 • Nasard 2 2/3´
 • Piccolo 2´
 • Tercie 1 3/5´
 • Superoktáva 1´
 • Mixtura 3-4x 1´
 • Dulcian 16´
 • II – II 4´
 • Tremolo
      Pedál
 • Subbas 16´
 • Oktávbas 8´
 • Kvintbas 10 2/3´
 • Septerciový bas 2x 4 2/7´
 • Pozoun 16´
 • I – P 8´
 • II – P 8´
        Pomocná zařízení:

 Volné kombinace A, B; Pevné kombinace MF, F, PL, TT, AAP; Vyp. jaz.; Crescendový válec; Vypínač cresc. válce

 

Dispozice varhan farního kostela

    (1934-1990, E. Hába)

     I. manuál

 • Bourdon 16´
 • Principál 8´
 • Flétna dutá 8´
 • Salicionál 8´
 • Oktáva 4´
 • Superoktáva 2´
 • Mixtura 4x 2´

    II. manuál

 • Kryt jemný 8 ´
 • Flétna příčná 8´
 • Viola da Gamba 8´
 • Vox coelestis 8 ´
 • Praestant 4 ´
 • Roh kamzíkový 4 ´
 • Flageolet 2 ´

    III. manuál

 • Principál houslový 8´
 • Flétna koncertní 8 ´
 • Italský principál 4 ´
 • Roh noční 4´
 • Nasard 2 2/3´
 • Tercie 1 3/5´
 • Kornet 5x 8´
 • Hoboj 8´
 • Dulcián 16´

    Pedál:

 • Subbas 16´
 • Bourdonbas 16´
 • Violonbas 16´
 • Oktávbas 8´
 • Basová flétna 4´
 • Dulcián 16´ trsm.
 • Pozoun 16´

Že romantický zvuk varhan (nehledě na trakturu) už nevyhovoval je zřejmé i z toho, že už před rokem 1989 byl vypracován návrh na jejich rekonstrukci se změnou dispozice.

Nová dispozice měla vypadat takto:

    I. manuál

 • Kvintadena 16´
 • Principál 8´ (zeslabený)
 • Flétna trubicová 8´
 • Salicionál 4´
 • Oktáva 4´
 • Superoktáva 2´
 • Mixtura 4x 2´

    II. manuál

 • Flétna příčná 8´
 • Praestant 4´
 • Flétna 4´ (z Krytu 8´)
 • Roh kamzíkový 2´
 • Tercie 1 3/5´
 • Kvinta 1 1/3´
 • Cymbál 3x 1´

    III. manuál

 • Principál houslový 8´
 • Flétna koncertní 8 ´
 • Italský principál 4 ´
 • Roh noční  2´
 • Nasard 2 2/3´
 • Sedecima 1´
 • Kornet 5x 8´
 • Hoboj 8´
 • Dulcián 16´

    Pedál:

 • Subbas 16´
 • Principálbas 16´
 • Kvintbas 10 2/3´
 • Oktávbas 8´
 • Basová flétna 4´
 • Mixtura 4x 2´ (trsm. z I. man.)
 • Pozoun 16´

    Spojky:

I – P  8´; II – P  8´; III – P  8´; II – I  16´; II – I  8´; III – I  8´; III – I  4´; I – I  4´; III – II  16´; II – II  16´

Fotogalerie varhan z l. 1934 – 1990

(V bočních věžích byl 3. manuál)

J. Hrubý, P. Angelik Zd. Mička OP, foto: R. Rychlík, J. Hrubý