Schůzky varhaníků

  • pátek 4. 3. 2022, 19.00-20.00, fara; téma: doba postní a velikonoční
  • pátek 17. 12. 2021, 19.00, fara, účast všech nutná

*