Zkoušky. Zpěv při mši sv.

 Pravidelné zkoušky scholy ve školním roce

vždy v pátek v 16.30 na faře v sále  + zpěv na mši sv. pro děti v 18.00 ve farním kostele

     Zpěv při bohoslužbách:

 – pátek 18.00 mše sv. pro děti (farní kostel)

 – neděle 10.15 (zk 9.30 fara) nebo 7.00 (zk 6.30 fara).