Zkoušky. Zpěv při mši sv.

 Pravidelné zkoušky scholy ve školním roce 2018/19

V pátek jednou v měsíci 16:30

      V neděli 9:30

     Zpěv při bohoslužbách:

páteční mše svaté pro děti:

14. 9. 2018
19. 10. 2018
16. 11. 2018
21. 12. 2018
11. 1. 2019
15. 2. 2019
15.3. 2019
12. 4. 2019
17. 5. 2019
14. 6. 2019

            neděle:   Aktuální rozpis služeb