UB – Dům kultury

UHERSKÝ BROD – Dům kultury

 I. man.

Kvintadena 16´
Principál 8´
Flétna trubicová 8´
Salicionál 8´
Oktáva 4´
Flétna zobcová 4´
Kvinta 2 2/3´
Superoktáva 2´
Mixtura 4-5x 1 1/3´
II-I  16´
II-I  8´

 II. man.

Kryt 8´
Chvění houslové 8´+ 4´
Principál 4´
Roh noční 4´
Flétna zobcová 2´
Tercián septimový 2-3x 1 3/5´
Kvinta 1 1/3´
Sedecima 1´
Cimbál 4x 2/3´
Trompeta zpěvná 8´
Tremolo

 Pedál

Principál 16´
Subbas 16´
Kvintadena 16´
Oktáva 4´
Flétna violová 4´
Bas šumivý 2x 5 1/3´
Superoktáva 4´
Mixtura 4´ 2 2/3´
I-P  8´
II-P  8´
II-P  4´

Zapínač ručních rejstř.
Vypínač crescenda

Vypínače:

Kvintadena
II-I  16´
II-P  4´
Trompeta zpěvná
Tercián sept.
Bas šumivý
Volné kombinace – A, B , C, D
Pevné kombinace – PL, TT

(Vánoční koncert Pěveckého sboru Dvořák. 2010)

JH. 6/2011