O sboru…

Aktuální složení sboru (2019/2020)

SOPRÁN

E. Bartošová

B. Dubská

I. Hrubá, Mgr.

A. Mahdalová

R. Slavíková

ALT

V. Toralová, Mgr.

K. Mahdalová

Z. Rosenfeldová, Mgr.

TENOR

V. Bartoš, Ing.

B. Mahdal, Ing.

R. Rychlík

P. Kučera

BAS

A. Veselka, Ing.

V. Slezáček

St. Novák, RNDr.

J. Hrubý, vedení sboru

Bývalí členové:

E. Nováková, Sr. Jana Pavla Rajnohová, V. Mahdalová, T. Sedláčková, P. Záchvěj, L. Buráňová, K. Nováková,  Z. Zámečníková, K. Kukolová, M. Kubišová, A. Talašová, L. Talaš, K. Talašová, J. Ježková, B. Kundl, J. Mlýnková, A. Kapsa, L. Bartoš, M. Novosadová, A. Kapsová, J. Pokorná, V. Dubská.

Příležitostná výpomoc:

M. Veselková, L. Assmann, M. Koubová, H. Urbánková, M. Hrabalíková, P. Fical, V. Gajdůšková, L. Valečka, A. Kubáníková, F. Kubáník, (M. Rychlíková), fr. D. Němec OP

O sboru

V našem městě má sborové zpívání dlouholetou tradici. Na prvním místě je třeba zmínit městský  Pěvecký sbor Dvořák pod vedením Petra Kučery. Vynikající chrámový sbor vedl tehdejší ředitel kůru Emil HÁBA. Po jeho smrti, r. 1982, už ale sbor nikdo nepřevzal a jako takový přestal existovat.

Absenci chrámového sboru částečně suploval městský Pěvecký sbor Dvořák zpíváním na Vánoce a Velikonoce i při dalších významných církevních slavnostech. Tradiční byla vždy půlnoční mše sv. ve farním kostele a velkopáteční Improperia P. Bohumila Vaňka. Vánoční půlnoční mši sv. zpíval PS Dvořák naposledy r. 2006, Improperia asi o rok později.

Roku 1990 se sešlo dostatek zpěváků k nácviku vánoční mše. Vedení se ujali Ing. Jiří VESELÝ i tehdejší dirigent PS Dvořák Ing. Antonín Veselka. Přes velké počáteční nadšení (po r. 1989) tento sbor fungoval jen velmi krátkou dobu. Nastudoval Martínkovu a Hradilovu vánoční mši.

Komorní chrámový sbor  založil r. 1997 současný sbormistr Jiří Hrubý. Do sboru tehdy přišlo asi 12 zpěváků, proto se do názvu dostalo označení „komorní“. Založení sboru navázalo na pěvecký kvartet, aktivní zejména v klášterním kostele. Soprán zpívala Květa Talašová, alt ? , tenor Jaroslav Kvapil z Olomouce, tč. na civilní službě v klášteře dominikánů a bas Jiří Hrubý.

Současný sbor nacvičuje duchovní a liturgické skladby převážně na advent, vánoce, dobu postní, velikonoce a významné slavnosti liturgického roku. S nacvičováním na nové liturgické období rádi přivítáme nové zpěváky.

Aktuální je výzva pro všechny kdo rádi zpívají a mají vztah ke sborovému zpěvu – přijďte se aktivně zapojit do liturgie a oslavovat Pána zpěvem.