Varhaníci farnosti

…. kdo vás při bohoslužbách doprovází. Ve farnosti působí několik varhaníků, většina z nich jen vypomáhá – mají jinou než hudební profesi, ale jsou schopni liturgii zajistit.

Varhany jsou složitý hudební nástroj nejen po technické stránce (hra na manuál i pedál). Jejich ovládání vyžaduje např. základní znalost registrace, tj. možnost kombinací jednotlivých rejstříků varhan pro doprovod lidu i sólovou hru, ale pro chrámového varhaníka je na prvním místě orientace v liturgii, znalost liturgie – musí vědět jak správně vybírat žalmy, na kterém místě hrát jednotlivé části ordinaria, jaká jsou pravidla pro výběr proprií, písní ad. V neposlední řadě musí ovládat základy varhanní improvizace (v praxi často nejen v hudební oblasti).

Za liturgii zodpovídá kněz, po hudební stránce to ale bude především varhaník disponující dostatečným hudebním vzděláním. Za varhaníky zodpovídá regenschori farnosti. Varhaník je nejbližším spolupracovníkem kněze v oblasti liturgie.

1. Eva Bartosova

Eva BARTOŠOVÁ,

farní kostel od r. 1998; výpomoc v klášt. kostele

3. Lidka Buranova

Mgr. Ludmila BURÁŇOVÁ,

farní kostel, 1998-2022; doprovod malé scholy při pátečních mší sv. pro děti; příležitostná výpomoc

Mgr. Iva HRUBÁ, DiS.,

farní, klášterní kostel; varhanice od r. 2008

Jiří HRUBÝ,

regenschori (od r. 2007); varhaník farnosti od r. 1993

J. Krejcirikova

 Jolana PROCHÁZKOVÁ,

klášterní kostel od r. 2013

Petr KUČERA, DiS., MBA.

technický administrátor kůru – od r. 2021; varhaník farnosti od r. 2012

Alena MAHDALOVÁ, farní kostel; zajišťuje většinu pohřebních bohoslužeb

Jarmila PAJDLOVÁ,

farní, klášterní kostel 1999-2012, nyní příležitostná výpomoc

VE FARNOSTI PŮSOBILI:

Marie Pančochová, klášterní kostel, 1996 – 2020

František Bradáč, farní, klášt. kostel, 2009 – 2020; +13. 10. 2020; R. I. P.

Ondřej Talaš,  farní, klášt. kostel, 2009-2019

Stanislav Kráčmar, farní kostel, 2008-2016

Bc. Anna Kubáníková, farní, klášt. kostel, 1998-2015

MILOŠ VANĚK (+2. 12. 2009), hlavní varhaník (1982 – 25. 12. 2006); R. I .P .

Mgr. Petra Haluzová, farní, klášt. kostel, 1998-2006

Lukáš Bartoš, dipl. um., příležitostná výpomoc v l. 1993-2006

fr. Ignác Bürgl, OP, varhaník klášt. kostela, 1995; +2020; kněz, představený kláštera v UB; R. I. P.

Jana Kunčarová, farní kostel, výpomoc

Pavel Novák, farní kostel, do r. 1992; R. I. P.

Jiří Málek, farní kostel; +2021; R. I. P.

Josef Pešek, klášt. kostel, asi do r. 1990; R. I. P.

EMIL HÁBA (*1900 +1982), ředitel kůru (1922-1982). Za jeho působení (a podle jeho návrhu) byly přestavěny a rozšířeny varhany farního chrámu (1934). Píšťalového fondu těchto varhan bylo použito při stavbě současných varhan (1991). Pod jeho vedením dosáhl vysoké úrovně tehdy početný chrámový sbor. Emil Hába je autorem řady, především duchovních skladeb – vyniká Glagolská mše (znatelný vliv L. Janáčka). Známější je Vánoční mše koledová pro smíš. sbor, orchestr a varhany. Z dalších je to např. Ave Maria pro alt, smíšený sbor, housle, hoboj, lesní roh a varhany, Missa cantica in honorem Ssimi Cordis Jesu, Česká mše, Pange lingua (op. 4, op. 8) ad.; R. I. P.

dr. Amálie Svobodová, výpomoc ve farním kostele za E. Háby, r. 1977-78?; R. I. P.

František Veselka (*1906 +1970), vypomáhal ve farním kostele. Od r. 1930 začíná jeho pedagogické působení v Uh. Brodě. Vedle tohoto povolání se aktivně zapojil do činnosti Hudebního spolku Dvořák. Od r. 1945 byl hlavním iniciátorem založení Městské hudební školy v Uh. Brodě. František Veselka patřil mezi významné pedagogy a osobnosti sborového umění v naší republice. Všechen svůj volný čas věnoval hlavně pěveckému sboru Dvořák, který se pod jeho vedením vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice; R. I. P.