Varhaníci farnosti

1. Eva Bartosova

Eva BARTOŠOVÁ

3. Lidka Buranova

Mgr. Ludmila BURÁŇOVÁ

2. Frant. Bradac

František BRADÁČ

11. Iva Sykorova

Mgr. Iva HRUBÁ

J. Krejcirikova

 Jolana KREJČIŘÍKOVÁ (klášt. kostel)

4. Jiri Hruby

Jiří HRUBÝ, regenschori

6. Petr Kucera

Petr KUČERA

7. Anicka Kubanikova

Bc. Anna KUBÁNÍKOVÁ

8. Alenka Mahdalova

Alena MAHDALOVÁ

10. Marie Pancochova

Marie PANČOCHOVÁ, dipl. um. (klášt. kostel)

Jarmila Jezkova Pajdlova

Jarmila PAJDLOVÁ (příležit. výpomoc)

12. Ondrej Talas

Ondřej TALAŠ (do r. 2019)

St. KRÁČMAR (do r. 2016)

VE FARNOSTI PŮSOBILI:

         Ondřej Talaš, výpomocný varhaník do r. 2019, kněz olom. arcidiecéze

Stanislav Kráčmar, výpomoc ve farním kostele 2008-2016

MILOŠ VANĚK (+2.12.2009), regenschori v l. 1982 – 25.12.2006

Mgr. Petra Haluzová, výpomoc za M. Vaňka, varhanice klášt. kostela do pol. r. 2006

fr. Ignác Bürgl, OP, dominikán, varhaník klášt. kostela, 1995

Jana Kunčarová, výpomoc ve farním kostele

Pavel Novák, výpomoc za M. Vaňka, do r. 1992

Jiří Málek, výpomoc za M. Vaňka

Josef Pešek, výpomoc za M. Vaňka, klášt. kostel, asi do r. 1990

EMIL HÁBA (*1900 +1982). Regenschori (ředitel kůru) 1922-1982. Za jeho působení (a podle jeho návrhu) byly přestavěny a rozšířeny varhany farního chrámu (1934). Píšťalového fondu těchto varhan bylo použito při stavbě současných varhan (1991). Pod jeho vedením dosáhl vysoké úrovně tehdy početný chrámový sbor. Emil Hába je autorem řady, především duchovních skladeb – vyniká Glagolská mše (znatelný vliv L. Janáčka). Známější je Vánoční mše koledová pro smíš. sbor, orchestr a varhany. Z dalších je to např. Ave Maria pro alt, smíšený sbor, housle, hoboj, lesní roh a varhany, Missa cantica in honorem Ssimi Cordis Jesu, Česká mše, Pange lingua (op. 4, op. 8) ad.

dr. Amálie Svobodová, výpomoc za E. Háby, r. 1977-78?

František Veselka (*1906 +1970), vypomáhal ve farním kostele. Od r. 1930 začíná jeho pedagogické působení v Uh. Brodě. Vedle tohoto povolání se aktivně zapojil do činnosti Hudebního spolku Dvořák. Od r. 1945 byl hlavním iniciátorem založení Městské hudební školy v Uh. Brodě. František Veselka patřil mezi významné pedagogy a osobnosti sborového umění v naší republice. Všechen svůj volný čas věnoval hlavně pěveckému sboru Dvořák, který se pod jeho vedením vypracoval mezi nejlepší amatérská vokální tělesa v republice.

Aktualiz.  7/2019