KONTAKT

  • DUCHOVNÍ  SPRÁVA  FARNOSTI

Římskokatolická farnost Uherský Brod

Masarykovo náměstí 68,  Uh. Brod  688 01
+420 572 632 074 (farní úřad)
P. Mgr. Svatopluk Pavlica, děkan, tel. +420 737 935 684

P. Mgr. Petr Janíček (kaplan), +420 775 419 580

E-mail: fauherskybrod@ado.cz
Web: www.farnostuherskybrod.cz/

.

Klášter Mnišek Kazatelského řádu

Mariánské náměstí 61, Uh. Brod  68801
Převorka: S. M. Rajmunda Esterháziová OP 

Rektor kostela: P. Augustin Prokop OP, tel +420 724 244 148

E-mail: mnisky@op.cz; tel. +420 776 898 406

Web: http://www.mnisky.op.cz/cs/http://ub.op.cz/
– Poutní místo k Panně Marii Růžencové

.

  • HUDBA, KŮR

Jiří Hrubý – hudba při liturgii; regenschori, e-mail: hruby10@uniba.sk; tel. +420 731 751 521

– Petr Kučera – technická správa kůru; e-mail: kucirka.petr@seznam.cz; tel. +420 736 431 565

.

  • SPRÁVA WEBU

Ing. S. Kadlčík (administrátor) –http://www.matap.cz/

Ing. M. Pivka  (administrátor)

– Mgr., Bc. J. Hrubý, dipl. um. (administrátor; varhaníci, chrám. sbor)

P. Kučera, DiS., MBA.  (šéfredaktor)

– T. Selinger, DiS. art. (šéfredaktor; notový archiv)

– K. Talašová  (spolupracovník; liturgický kalendář)

– T. Navrátil (spolupracovník; bannery webu)