KONTAKT

  • DUCHOVNÍ  SPRÁVA  FARNOSTI

Římskokatolická farnost Uherský Brod

Masarykovo náměstí 68,  Uh. Brod  688 01
+420 572 632 074 (farní úřad)
+420 731 625 792 (P. Josef Pelc, děkan)
E-mail: fauherskybrod@ado.cz
Web: www.farnostuherskybrod.cz/

Klášter dominikánů

Mariánské náměstí 61, Uh. Brod  68801, tel.  +420 572  63 7607
P. Jan Rajlich OP
E-mail: uh.brod@op.cz
Poutní místo k Panně Marii Růžencové

  • VARHANÍCI, CHRÁMOVÝ SBOR

J. Hrubý, regenschori:  hruby.jm@gmail.com;  tel. +420 731 751 521

  •  SCHOLA

Farní schola: vedení – Marie Dubská

Klášterní schola:  vedení – Monika Koubová (zpěv při bohoslužbách – neděle 8.45, klášterní kostel)

  • SPRÁVA  WEBU
– K. Talašová  (liturgický kalendář)
– M. Dubská  (schola)
– J. Hrubý  (varhaníci, sbor, varhany, not. archiv sboru)
– M. Pivka  (administrátor)
– T. Selinger  (administrátor; aktualizace úv. str.; varhany, not. archiv)
– St. Kadlčík  (administrátor),  www.matap.cz/
– T. Navrátil  (pomoc s webem- bannery)