KONTAKT

  • DUCHOVNÍ  SPRÁVA  FARNOSTI

Římskokatolická farnost Uherský Brod

Masarykovo náměstí 68,  Uh. Brod  688 01
+420 572 632 074 (farní úřad)
P. Mgr. Svatopluk Pavlica, děkan, tel. +420 737 935 684

P. Mgr. Jindřich Peřina (kaplan), +420 604 980 955

E-mail: fauherskybrod@ado.cz
Web: www.farnostuherskybrod.cz/

Klášter Mnišek Kazatelského řádu

Mariánské náměstí 61, Uh. Brod  68801
Převorka: 

E-mail: mnisky@op.cz; tel. +420 776 898 406

Web: http://www.mnisky.op.cz/cs/http://ub.op.cz/
– Poutní místo k Panně Marii Růžencové

  • HUDBA

Jiří Hrubý; e-mail: hruby10@uniba.sk; tel. +420 731 751 521

  • SPRÁVA WEBU

Ing. S. Kadlčík (administrátor) –http://www.matap.cz/

Ing. M. Pivka  (administrátor)

– T. Selinger, DiS. art. (notový archiv)

– Bc. J. Hrubý, dipl. um. (varhaníci, chrám. sbor)

– K. Talašová  (liturgický kalendář)

– T. Navrátil (bannery webu)