KONTAKT

  • DUCHOVNÍ  SPRÁVA  FARNOSTI

Římskokatolická farnost Uherský Brod

Masarykovo náměstí 68,  Uh. Brod  688 01
+420 572 632 074 (farní úřad)
P. Mgr. Svatopluk Pavlica, děkan, tel. +420 737 935 684

E-mail:fauherskybrod@ado.cz
Web: www.farnostuherskybrod.cz/

Klášter dominikánů

Mariánské náměstí 61, Uh. Brod  68801, tel.  +420 572  63 7607
P. doc. Damián Němec OP
E-mail: damian.nemec@upol.cz

Web: http://ub.op.cz/
– Poutní místo k Panně Marii Růžencové

  • HUDBA
– Jiří Hrubý
   e-mail: hruby10@uniba.sk; tel. +420 731 751 521

  • SPRÁVA  WEBU
– Ing. S. Kadlčík (administrátor) –http://www.matap.cz/
– Ing. M. Pivka  (administrátor)
T. Selinger, DiS. art. (administrátor)
– Bc. J. Hrubý, dipl. um. (varhaníci, chrám. sbor)
– A. Talašová (schola)
– K. Talašová  (liturgický kalendář)
– T. Navrátil (bannery webu)