UB – klášterní kostel

U H E R S K Ý   B R O D – Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Varhany v klášterním (dominikánském) kostele byly před rekonstrukcí ve velmi špatném stavu.

Podepsalo se na nich vlhké prostředí kostela a prakticky žádná údržba. Některé dřevěné píšťaly se zcela rozpadly napadením červotoče. Po opravě se však daly použít původní pneumatické- tlakové vzdušnice.

Tento nástroj z poválečné doby měl i netradiční řešení- jeden ze tří manuálů byl v místnosti, kde je dnes klášterní kaple, tedy v přední části kostela. Klášterní varhany však nebyly pěkné zvukově, ani neměly řádně provedenou intonaci.

Při rekonstrukci, v r. 1993, se skříň posunula asi o půl metru dopředu, čímž se získal prostor uvnitř varhan – pro lepší vzdušnost i pro přístup při údržbě a ladění. Píšťaly byly použity jak z původního nástroje, tak nové.

Zvláštností současného nástroje je pětinásobný rejstřík „Paleta“ – 5 1/3´ v pedálu, který imituje jazykový pozoun či fagot.

Klášterní varhany mají 19 rejstříků ve dvou manuálech a pedálu a celkem 1536 píšťal. S intonací a laděním varhan začal P. Angelik Mička, práci dokončil r. 1994 a 1995 varhanář Stavinoha z Valašské Bystřice.

P. Angelik Zd. Mička OP

  I. manual

Principál 8´
Kryt 8´
Salicional 8´
Oktáva 4´
Kvinta 2 2/3´
Mixtura 4x 2´
Cymbál 3x 1/2´
I – I  4´
II – I  8´
I – P  8´
II – P  8´
Tremolo

II. manual – žaluziová skříň

Flétna trubicová 8´
Kvintadena 8´
Principál 4´
Nasard 2 2/3´
Flétna lesní 2´
Kvinta 1 1/3´
Mixtura 3-4x 1´
Šalmaj 4´

Pedál

Subbas 16´
Oktávbas 8´
Chorálbas 4´
Paleta 5x 5 1/3´

 kk 2013.1  kk 2013.2
 hraci st. KK UB  Klast. kostel UB