Koncert PS Dvořák

PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁK

a farnost Uh. Brod zvou na Koncert duchovní hudby, který se uskuteční ve farním kostele v neděli 18. 6. v 17.00 h.

Na programu zazní skladby A. Lottiho, C. Orffa, Zd. Lukáše, L. Halmose, A. de Boecka ad. Na varhany zahraje Petr Kučera. Sbor řídí Antonín Veselka.